Zagovor doktorske disertacije »Vrednotenje uspešnosti tekmovalnega alpskega smučanja v obdobju poznega otroštva in adolescence«

Spoštovani!

Obveščamo vas o zagovoru doktorske disertacije

študenta študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija,

STOJANA PUHALJA,

z naslovom 

»Vrednotenje uspešnosti tekmovalnega alpskega smučanja v obdobju poznega otroštva in adolescence«,

ki bo potekal

v torek, 6. februarja 2018, ob 14.00. uri, v Sejni sobi Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju (Polje 42, 6310 Izola).

Referat za študentske zadeve

Univerza na Primorskem

Fakulteta za vede o zdravju

Universita` del Litorale

Facolta` di scienze della salute

Polje 42

6310 Izola

tel.: ++386 5 662 64 61

fax.: ++386 5 662 64 80

www.fvz.upr.si