Zagovor doktorske disertacije »Vpliv aktivnih video iger na gibalno učenje tenisa«

 VABLJENI

 na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta doktorskega študija 3. stopnje Aplikativna kineziologija

Luke Šlosarja

 z naslovom »Vpliv aktivnih video iger na gibalno učenje tenisa«.

Predstavitev bo potekala v torek, 27. 3. 2018, ob 9. uri v prostorih Fakultete za vede o zdravju, Polje 42, Izola (sejna soba v pritličju fakultete).

Referat za študentske zadeve

Univerza na Primorskem

Fakulteta za vede o zdravju

Universita` del Litorale

Facolta` di scienze della salute

Polje 42

6310 Izola

tel.: ++386 5 662 64 61

fax.: ++386 5 662 64 80

www.fvz.upr.si