Zagovor doktorske disertacije »Vpliv aktivnih video iger na gibalno učenje tenisa v srednjem otroštvu«

Spoštovani!

Vabljeni na zagovor doktorske disertacije

študenta študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija,

LUKE ŠLOSARJA,

z naslovom 

»Vpliv aktivnih video iger na gibalno učenje tenisa v srednjem otroštvu«,

ki bo potekal

19. septembra 2019 ob 14.00 uri v Sejni sobi Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju (Polje 42, 6310 Izola).

Doktorska disertacije je javnosti na vpogled v knjižnici fakultete (Polje 42. Izola)

Referat za študentske zadeve

Univerza na Primorskem

Fakulteta za vede o zdravju

Universita` del Litorale

Facolta` di scienze della salute

Polje 42

6310 Izola