Zagovor doktorske disertacije »Povezava med različnimi stopnjami gibalno/športne aktivnosti in serumsko koncentracijo adiponektina ter vnetnimi dejavniki«

Spoštovani!

Vabljeni na zagovor doktorske disertacije

študentke študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija,

TADEJE JAKUS,

z naslovom 

»Povezava med različnimi stopnjami gibalno/športne aktivnosti in serumsko koncentracijo adiponektina ter vnetnimi dejavniki«,

ki bo potekal

10. oktobra 2018 ob 11.00 uri v Sejni sobi Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju (Polje 42, 6310 Izola).

Doktorska disertacije je javnosti na vpogled v knjižnici fakultete (Polje 42. Izola)

Referat za študentske zadeve

Univerza na Primorskem

Fakulteta za vede o zdravju

Universita` del Litorale

Facolta` di scienze della salute

Polje 42

6310 Izola

tel.: ++386 5 662 64 61

fax.: ++386 5 662 64 80

www.fvz.upr.si