Zagovor doktorske disertacije kandidatke Marine Dobnik, študentke študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju potrdil doktorsko disertacijo

MARINE DOBNIK,

študentke študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija,
z naslovom
»Analiza in model napovedovanja poškodb otrok na osnovi ravni razvoja skladnosti elementarnih gibalnih vzorcev«

pod mentorstvom prof. dr. Rada Pišota.

Zagovor bo potekal
v sredo, 15. septembra 2021, ob 09.00 na sedežu fakultete v Izoli – Predavalnica 2, pritličje fakultete.
Hkrati bo možna tudi udeležba preko ZOOM okolja.

Za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije izpolnite e-prijavnico najkasneje do 13. 9. 2021 do 12. ure.
Spletno povezavo do videokonference bodo prijavljeni udeleženci prejeli na elektronski naslov.

Referat za študentske zadeve UP FVZ