Zagovor doktorske disertacije kandidatke Felicite Urzi, študentke študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju potrdil doktorsko disertacijo

FELICITE URZI,

študentke študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija,

z naslovom

»Biokemični in genetski vidiki sarkopenije pri starejših odraslih«

 

pod mentorstvom prof. dr. Elene Bužan.

Zagovor bo potekal

v četrtek, 9. septembra 2021, ob 11.00 na sedežu fakultete v Izoli – Predavalnica 4, 3. nadstropje SBI.

Hkrati bo možna tudi udeležba preko ZOOM okolja.

Za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije izpolnite e-prijavnico najkasneje do 8. 9. 2021 do 12. ure.

Spletno povezavo do videokonference bodo prijavljeni udeleženci prejeli na elektronski naslov.

 

Referat za študentske zadeve UP FVZ