Zagovor doktorske disertacije kandidatke Denise Manojlović, študentke študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju potrdil doktorsko disertacijo

DENISE MANOJLOVIĆ,

študentke študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija,
z naslovom

»Optimization of exercise therapy for patellofemoral pain / Optimizacija gibalne terapije patelofemoralne bolečinev«

pod mentorstvom prof. dr. Nejca Šarabona.

Zagovor bo potekal

v torek, 30. avgusta 2022, ob 10.00 v Predavalnici 1, pritličje fakultete UP FVZ (Polje 42, Izola).

Vljudno vabljeni!

Referat za študentske zadeve UP FVZ