Zagovor doktorske disertacije kandidata Žige Kozinca, študenta študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju potrdil doktorsko disertacijo

ŽIGE KOZINCA,

študenta študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija,

z naslovom 

»The effects of passive spinal exoskeleton on functional performance and subjective responses in patients with low back pain«

pod mentorstvom prof. dr. Nejca Šarabona.

 Zagovor bo potekal

v petek, 16. julija 2021, ob 8.00 preko videokonferenčnega sistema ZOOM.

Za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije izpolnite e-prijavnico najkasneje do 16. 7. 2021 do 6.30.

Spletno povezavo do videokonference bodo prijavljeni udeleženci prejeli na elektronski naslov.

Referat za študentske zadeve UP FVZ