Zagovor doktorske disertacije kandidata Uroša Perka, (Aplikativna kineziologija)

VABILO NA ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju potrdil doktorsko disertacijo

UROŠA PERKA,

študenta študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija,

z naslovom

»Izbrani vidiki duševnega zdravja športnikov«

 pod mentorstvom izr. prof. dr. Maše Černelič Bizjak ter somentorstvom prof. dr. Mateja Tušaka.

 Zagovor bo potekal

v četrtek, 20. maja 2021, ob 8.30 preko videokonferenčnega sistema ZOOM.

e-povezava do zagovora

Referat za študentske zadeve UP FVZ