Zagovor doktorske disertacije kandidata Mateja Ipavca, študenta študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju potrdil doktorsko disertacijo

MATEJA IPAVCA,

študenta študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija,

z naslovom 

»Vpliv ishemične vadbe proti majhnemu uporu na hoteno aktivacijo mišic«

 pod mentorstvom izr. prof. dr. Alana Kacina ter somentorstvom prof. dr. Nejca Šarabona.

 Zagovor bo potekal

v četrtek, 25. marca 2021, ob 8.30 preko videokonferenčnega sistema ZOOM.

Za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije izpolnite e-prijavnico najkasneje do 24. 3. 2021 do 12. ure.

Spletno povezavo do videokonference bodo prijavljeni udeleženci prejeli na elektronski naslov.

 

Referat za študentske zadeve UP FVZ