Zagovor doktorske disertacije kandidata Marca Elmeue Gonzáleza (študijski program Aplikativna kineziologija, 3. stopnja)

Spoštovani!

Senat Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju je potrdil doktorsko disertacijo

MARCA ELMEUE GONZÁLEZA,

študenta študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija,

z naslovom 

»Biomechanical analysis of equestrian sports / Biomehanska analiza konjeniškega športa«

 pod mentorstvom prof. dr. Nejca Šarabona.

Zagovor bo potekal

v sredo, 1. februarja 2023, ob 9.00

v sejni sobi, pritličje UP FVZ (Polje 42, Izola).

 Vljudno vabljeni!

 Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v Referatu za študentske zadeve UP FVZ (Polje 42, Izola) po predhodni najavi na e-naslov referat@fvz.upr.si.