Zagovor doktorske disertacije »Duševno zdravje športnikov«

 VABLJENI

 na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta doktorskega študija 3. stopnje Aplikativna kineziologija

Uroša Perka

 z naslovom »Duševno zdravje športnikov«.

Predstavitev bo potekala v sredo, 18. 4. 2018, ob 16. uri v prostorih Fakultete za vede o zdravju, Polje 42, Izola (sejna soba v pritličju fakultete).

Referat za študentske zadeve

Univerza na Primorskem

Fakulteta za vede o zdravju

Universita` del Litorale

Facolta` di scienze della salute

Polje 42

6310 Izola

tel.: ++386 5 662 64 61

fax.: ++386 5 662 64 80

www.fvz.upr.si