Zagovor doktorske disertacije Dejavniki fizičnega in družbenega okolja kot izhodišče aktivnega življenjskega sloga slovenskih osnovnošolcev

 VABLJENI

 na zagovor doktorske disertacije študentke doktorskega študija 3. stopnje Aplikativna kineziologija

Tanje Jerina

z naslovom

»Dejavniki fizičnega in družbenega okolja kot izhodišče aktivnega življenjskega sloga slovenskih osnovnošolcev«

pod mentorstvom prof. dr. Rada Pišota.

Zagovor bo potekal v petek, 13. 7. 2018, ob 8.30, v sejni sobi Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju (Polje 42, 6310 Izola).

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v Knjižnici Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju (Polje 42, 6310 Izola).

Referat za študentske zadeve

Univerza na Primorskem

Fakulteta za vede o zdravju

Universita` del Litorale

Facolta` di scienze della salute

Polje 42

6310 Izola

tel.: ++386 5 662 64 61

fax.: ++386 5 662 64 80

www.fvz.upr.si

Dostopnost