Vpliv prehranskih dopolnil z redukcijsko dieto na zdravje in izgubo telesne mase – povabilo k raziskavi

Na katedri za Prehransko svetovanje – dietetika bomo v sodelovanju s podjetjem Biovis d. o. o. izvedli zanimivo klinično študijo, s katero želimo ugotoviti učinkovitost uživanja različnih prehranskih dopolnil (z različnimi učinkovinami, ki vplivajo na naš metabolizem) na zdravje in telesno maso. Vsi udeleženci boste poleg prehranskih dopolnil sledili tudi redukcijski dieti. Eno izmed osnov pri spremembi življenjskega sloga predstavlja prehrana, zato bo na voljo tudi jedilnik, prilagojen vašim potrebam.

Tekom študije bomo spremljali splošno počutje, analizo telesne sestave, krvni tlak, biokemijske parametre in druge kazalnike zdravja pri zdravih osebah s povišanim indeksom telesne mase.

KAKŠNE SO PREDNOSTI SODELOVANJA V ŠTUDIJI?

  • 3-krat analiza sestave vašega telesa z bioelektričnim impedančnim analizatorjem in interpretacija rezultatov
  • 3-krat meritev vašega krvnega tlaka
  • 3-krat analiza vaše krvne slike (biokemijski kazalniki zdravja)
  • Individualiziran jedilnik prilagojen vašim potrebam za čas študije
  • Preizkus izbranih prehranskih dopolnil
  • Popust v spletni trgovini podjetja Biovis d.o.o.

KDO SE LAHKO VKLJUČI V ŠTUDIJO?

  • Zdrave osebe, z indeksom telesne mase med 25-35 kg/m2, stare med 40 in 60 let
  • Nimate srčno-žilnih obolenj, sladkorne bolezni, nevrodegenerativnih bolezni
  • Ne uživate prehranskih dopolnil
  • Ne uživate zdravil (za nižanje holesterola, krvnega tlaka ter nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID))

KAKO BO ŠTUDIJA POTEKALA?

V študiji bo sodelovalo 6 skupin – vsaka izmed šestih skupin bo uživala eno od naključno izbranih prehranskih dopolnil (lahko je tudi placebo); vsi preiskovanci pa boste imeli prehransko obravnavo in načrtano redukcijsko dieto. Razdelitev v skupine bo naključna, izbira prehranskega dopolnila ne bo možna in bo dodeljena s strani raziskovalcev. Študija bo potekala 8 tednov, pri čemer boste v tem času vsak dan zaužili prehransko dopolnilo in upoštevali načrt pripravljenega jedilnika, sestavljenega na podlagi vaših potreb in ciljev za izgubo telesne mase. Ob začetku, po 4 tednih in ob koncu študije bomo izmerili sestavo telesa in krvni tlak ter odvzeli vensko kri. Odvzem krvi in meritve bodo potekale na UP Fakulteti za vede o zdravju v Izoli (Polje 42, 6310 Izola). Ob koncu študije bo skupina, ki bo tekom raziskave prejemala placebo, prejela določen izdelek za zahvalo. Vsi pa boste deležni popusta v spletni trgovini podjetja.

KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?

V kolikor ste pripravljeni sodelovati v študiji, ki se bo začela konec marca, vljudno vabljeni. Po prijavi vas obvestimo, ali ste primeren kandidat za študijo. V nadaljevanju boste dobili tudi natančna navodila o izvedbi in terminih obiska Fakultete za vede o zdravju (Polje 42, 6310 Izola), kjer bodo izvedene meritve.

Prijave zbiramo na naslovu: dopolnila@fvz.upr.si

Tekom celotne študije bomo skrbeli za higienske standarde, ki ustrezajo trenutnim epidemiološkim razmeram in poskrbeli za ohranjanje vašega zdravja. Meritve bodo potekale posamično, z maskami in rednim razkuževanjem rok, prostorov in pripomočkov v skladu z navodili NIJZ.

Vaše sodelovanje bo za nas zelo dragoceno in bo doprineslo k zanimivim ugotovitvam, zato se že vnaprej zahvaljujemo za vaše sodelovanje.

Pripis: Raziskava poteka s podjetjem Biovis d.o.o. Omenjeno podjetje bo v raziskavi sodelovalo s pripravo prehranskih dopolnil, ne bo pa vključeno v samo izvedbo in analizo ter interpretacijo podatkov. Splošna raziskovalna praksa doma in v tujini je, da se raziskovalna skupina zahvali udeležencem na različne načine (včasih tudi s finančno kompenzacijo). V tem primeru je to popust v spletni trgovini podjetja.

Raziskovalna ekipa iz Katedre za prehransko svetovanje – dietetiko UP FVZ