Vpis – Management trajnostnega razvoja (MAG)

Študijski program izvajamo skupaj s Fakulteto za humanistične študije in s Fakulteto za management. Vse posopke prijave in vpisa vodi Fakulteta za management.

Vse informacije dobite na njihovi spletni strani http://www.fm-kp.si/si/.