Volitve v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2016/2017 – Ponovni razpis

Na podlagi 19. in 57. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP Fakultete za vede o zdravju (čistopis z dne 26. 3. 2014) ter Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem, dekan Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, izr. prof. dr. Nejc Šarabon

  R A Z P I S U J E

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

  1. Volitve Študentskega sveta UP FVZ v študijskem letu  2016/2017 se izvedejo 20. decembra 2016. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.
  2. Študentski svet UP FVZ je v študijskem letu 2016/2017 sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopane vse študijske smeri.

Več si preberite v

Razpisu volitev v Študentski svet UP FVZ v študsijkem letu 2016/2017

Obrazec št. 1 – Kandidatura Volitve ŠS UP FVZ 2016/2017

Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa (to je 10. 12. 2016) in se izteče: 16. 12. 2016 ob 15. uri.

NOVO!

Sprememba članov volilnega odbora na volišču v Izoli

Poročilo volilne komisije – Seznam kandidatov za ŠS UP FVZ 16/17

Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FVZ 16/17

RAZLGAS

Na podlagi 13. člena Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem z dne 29.3.2014, je Volilna komisija za študentske volitve UP FVZ sestavila naslednji

SEZNAM

Kandidatov za predstavnike študentov na volitvah v ŠS UP FVZ v študijskem letu 2016/2017,

ki bodo potekale v torek, 20. 12. 2016, med 9.00 in 17.00 uro

Zap. št.Opredelitev skupin študentov, ki jih bodo predstavniki zastopaliŠtevilo predstavnikovKandidati
1.Študijski program Zdravstvena nega,  redni in izredni študij – DODIPLOMSKI51. MARTIN ŠRIMPF2. KLARA LUKAN3. TAMARA PAVLOVIĆ4. JANI GROZNIK5. MITJA KEGL6. DENIS BOGDAN7. SANDRA VERDEV 
2.Študijski program Prehransko svetovanje – Dietetika, redni in izredni študij – DODIPLOMSKI31. MATEJ KOLMANIČ2. POLONA KAMENŠEK3. LUKA TRAPARA4. KRISTINA VERBAJS 
3.Podiplomski program Zdravstvena nega in Prehransko svetovanje – Dietetika ter Absolventi31. ARMIN NUHIĆ2. MARKO PETROVIĆ3. ANJA HARTMAN
  SKUPAJ 1114

Volilna komisija:

  1. Marko Šućur
  2. Patricija Nezman
  3. Iris Alagić