Volitve v ŠS UP FVZ 2022/2023 – Izvoljeni predstavniki

Volilna komisija za izvedbo volitev v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2022/2023 ugotavlja, da so v

Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2022/2023 izvoljeni naslednji kandidati:

Zap. št. KATEGORIJA Število razpisanih mest

Izvoljeni predstavniki v Študentski svet UP FVZ 2022/2023

 

1.

APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA, 1. stopnja

 

2
 1. Patrik Benčina
 2. Enej Adamič
2.

FIZIOTERAPIJA, 1. stopnja

 

2
 1. Blaž Jamšek
 2. Miloje Vacić
3.

PREHRANSKO SVETOVANJE – DIETETIKA, 1. stopnja

 

2
 1. Rebeka Smolnikar
 2. Nina Mrak
4.

ZDRAVSTVENA NEGA, 1. stopnja

 

2
 1. Benjamin Buh
 2. Jani Vraničar
5.

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI, 2. in 3. stopnja

Zdravstvena nega, 2. stopnja

Dietetika, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 2. stopnja

Fizioterapija, 2. stopnja

Športna vzgoja, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 3. stopnja

Preventiva za zdravje, 3. stopnja

3
 1. Lana Erjavec
 2. Urška Ličen
 3. Lara Dobaj

 

 

6. Skupaj 11

POROČILO VOLILNE KOMISIJE O IZIDU VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

Ostali dokumenti volitev:

ZAPISNIK VOLILNE KOMISIJE ZA VOLITVE V ŠS UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 z dne 21. 10. 2022 in SEZNAM KANDIDATOV

ZAPISNIK VOLILNE KOMISIJE ZA VOLITVE V ŠS UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 z dne 20. 10. 2022

RAZPIS

SKLEP O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA VOLILNEGA ODBORA

SKLEP O IMENOVANJU NADOMESTNIH ČLANOV VOLILNEGA ODBORA ZA IZVEDBO REDNIH VOLITEV DNE 26. 10. 2022

OBRAZEC KANDIDATURA V ŠS UP FVZ 2022/2023

  Člani volilne komisije Nadomestni člani volilne komisije
1. Barbara Camlek, predsednica Nika Kaurin
2. Pia Jenko, članica Zala Kržičnik
3. Zala Svete, članica Sara Starman
Dostopnost