Volitve rektorja Univerze na Primorskem

Senat Univerze na Primorskem je na današnji 37. redni seji sprejel Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem.

Sestavni del Sklepa o razpisu volitev je:  Rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

Skladno s Sklepom o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem začnejo z današnjim dnem, 22. 3. 2023, teči roki za volilna opravila.

Skladno z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve rektorja je rok za vlaganje kandidatur za rektorja Univerze na Primorskem od 22. 3. 2023 do 21. 4. 2023 do 12. ure.

Volilno pravico za izvolitev rektorja Univerze na Primorskem imajo tri skupine volivcev:

  • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci,
  • študenti in
  • drugi delavci.

Podrobnejša navodila in obrazci so objavljeni na povezavi Volitve rektorja Univerze na Primorskem 2023.

 

Dostopnost