Volitve rektorja Univerze na Primorskem – razglas liste kandidatov

Senat Univerze na Primorskem je na 39. redni seji sprejel Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem, s čimer je pričel teči rok postopka za izvolitev rektorja za mandatno obdobje štirih let od 23. novembra 2019 do 22. novembra 2023. 

Več informacij o rednih volitvah rektorja je objavljeno TUKAJ

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem na 2. redni seji 29.aprila 2019 sprejela LISTO KANDIDATOV za volitve rektorja Univerza na Primorskem. Več TU