Volitve članov Upravnega odbora UP

Rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar, je dne 5. 4. 2023 sprejela Sklep o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem.

Sestavni del Sklepa o razpisu volitev je Rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

Skladno s Sklepom o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem začnejo s 5. 4. 2023 teči roki za volilna opravila.

Podrobnejše informacije, navodila in obrazci so objavljeni na povezavi Volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem 2023.

 

Dostopnost