Volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem

Rektor Univerze na Primorskem je dne 5. 4. 2019 sprejel Sklep o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem

Redne volitve za člane UO UP bodo skladno z rokovnikom v sredo, 12. 6. 2019.

Kandidature, soglasje h kandidaturi in morebitno kratko predstavitev kandidata se posreduje volilni komisiji, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura volitve za člane UO UP«, najkasneje do 15. 4. 2019 do 12. ure.

V nadaljevanju objavljamo celotno besedilo razpisa s prilogami: