Volitve članov Senata UP FVZ, 2019-2023

Senat UP Fakultete za vede o zdravju je na 37. redni seji, ki je bila 17. 6. 2019, sprejel Sklep o razpisu rednih volitev za člane SENATA UP FVZ za mandatno obdobje 2019 – 2023. Na svoji 38. redni seji, ki je bila 27. 8. 2019, je sprejel SKLEP O SPREMEMBI ROKOVNIKA ZA IZVEDBO VOLILNIH OPRAVIL ZA  REDNE VOLITVE SENATA UP FVZ ZA MANDATNO OBDOBJE 2019 – 2023, kot sledi.

Spremenijo se posamezna volilna opravila za izvedbo volilnih opravil za redne volitve Senata UP FVZ za mandatno obdobje 2019 – 2023, in sicer:

I.

Spremeni se datum rednih volitev za člane Senata UP FVZ, tako da se za dan rednih volitev določi četrtek, 26. 9. 2019, dan seje Akademskega zbora UP FVZ.

II.

Spremeni se datum predčasnih volitev za člane Senata UP FVZ, in sicer tako, da se za dan predčasnih volitev določi ponedeljek, 23. 9. 2019.

III.

Spremeni se skrajni rok za pripravo volilnih imenikov za izvedbo volitev za člane Senata UP FVZ, in sicer tako, da se za skrajni rok določi petek, 20. 9. 2019.

IV.

Sklep o spremembi rokovnika je sestavni del Sklepa o razpisu rednih volitev za člane senata UP FVZ št. UP FVZ-01142-615-27-S1/2019 z dne 17. 6. 2019 kot priloga št. 2.

V.

Čistopis rokovnika je sestavni del tega sklepa.

VI.

Sklep prične veljati takoj.

ČLANI VOLILNE KOMISIJE

  1. mag. Barbara Bradaš Premrl, predsednica,
  2. doc. dr. Patrik Pucer, član,
  3. Alenka Sajovic, članica.

NAMESTNIKI ČLANOV VOLILNE KOMISIJE

  1. Maja Šumanski Petrović, namestnica predsednice,
  2. Sandra Martinuč, namestnica članice,
  3. Kaja Teraž, namestnica članice.

Dostopnost