Volilni razglas z Listo kandidatov za volitve rektorja UP (2023-2027)

Spoštovani,

Obveščam vas, da je volilna komisija za izvedbo rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem na 2. redni seji danes, dne 24. 4. 2023, odprla prejete kandidature za rektorja UP.

Na podlagi prejetih, popolnih in pravočasnih kandidatur, je pripravila Listo kandidatov (izpis sklepa volilne komisije):

  1. prof. dr. Klavdija Kutnar (program dela kanidatke),

ki jo predlagajo UP FAMNIT, UP FTŠ Turistica, UP PEF in UP IAM, podporo kandidatki pa sta na svojih senatih izrekli tudi članici UP FM in UP FVZ.

  1. prof. dr. Matjaž Novak (program dela kandidata),

ki ga predlagata UP FHŠ in UP PEF ter

ga podpira 17 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom ali visokošolskih sodelavcev, zaposlenih na Univerzi na Primorskem.

Redne volitve za rektorja Univerze na Primorskem bodo v četrtek, 25. maja 2023 od 9. do 16. ure.

Predčasne volitve bodo v ponedeljek, 22. maja 2023 od 9. do 16. ure.

Volišče bo v Kopru, na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, s tremi volilnimi odbori:

  • Volilni odbor št. 1 – palača Armerija (pritličje),
  • Volilni odbor št. 2 – palača Armerija (Santorijeva sejna soba – pritličje),
  • Volilni odbor št. 3 – Konfucijeva učilnica.

 

Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem.

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

Podrobnejša navodila in obrazci so objavljeni na povezavi Volitve rektorja Univerze na Primorskem 2023.

 

Dostopnost