Več kot 1400 študentov v novem študijskem letu na UP FVZ

V ponedeljek, 2. 10. 2023, je v prvi študijski dan študijskega leta 2023/24 vstopilo 1450 študentov vseh treh stopenj na UP Fakulteti za vede o zdravju, od tega 484 brucev, ki jih je že tradicionalno uvodoma pozdravila rektorica UP prof. dr. Klavdija Kutnar. Uvodne nagovore, študente je poleg rektorice pozdravil tudi župan Mestne Občine Koper Aleš Bržan, so novopečeni študenti 1. letnikov na vseh treh lokacijah fakultete spremljali v živo preko spleta, nato pa nadaljevali srečanja s koordinatorji posameznih študijskih programov.

Študente so na stojnicah pozdravili tudi tutorji in ostali predstavniki Študentskega sveta UP FVZ, in jim bili na voljo za vprašanja o vseh izzivih, ki jih čakajo na poti študija.

Nagovor rektorice si lahko pogledate na YT posnetku https://www.youtube.com/watch?v=8py3Oebn15A 

Vsem študentkam in študentom želimo uspešen pričetek študija in veliko zanimivih doživetij s svojimi kolegi študenti! 

Dostopnost