Vabilo na javno predstavitev teme doktorske naloge študenta Mitije Samardžije Pavletiča

VABILO NA JAVNO PREDSTAVITEV TEME DOKTORSKE DISERTACIJE 

Vljudno vabljeni na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija 

Mitije Samardžije Pavletiča 

z naslovom 

Notranji dejavniki tveganja za napovedovanje verjetnosti pojava športnih poškodb v gimnastiki. 

Predstavitev bo potekala 19. februarja 2021 ob 9. uri preko videokonference ZOOM. 

Za udeležbo na javni predstavitvi teme izpolnite e-prijavnico najkasneje do 18. 2. 2021 do 6. ure.

Spletno povezavo do videokonference bodo prijavljeni udeleženci prejeli na elektronski naslov.

 

Referat za študentske zadeve UP FVZ