Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije Felicite Urzi

VABILO NA JAVNO PREDSTAVITEV TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

Vljudno vabljeni na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija

Felicite Urzi,

z naslovom

Fiziološki vidiki sarkopenije.

Predstavitev bo potekala

17. 4. 2019 ob 15.30 uri

v prostorih Fakultete za vede o zdravju, Polje 42, Izola, sejna soba v pritličju fakultete.

Vljudno vabljeni!

Referat za študentske zadeve