V okviru projekta INOVUP Katedra za zdravstveno nego gostovala na Norwegian University of Science and Technology

Izr. prof. dr. Sabina Ličen je med 18. in 29. oktobrom 2021 gostovala v okviru projekta »INOVUP – Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo« na Norwegian University of Science and Technology (Trondheim, Norveška).

Namen gostovanja je bilo učenje in spremljanje kolegov na Katedri za zdravstveno nego pri pripravi študentov na klinično usposabljanje ter na ta način izboljševanje kakovosti izobraževanja in uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja na FVZ.

Obenem je gostovanje oblikovalo priložnost za utrjevanje in snovanje skupnega pedagoškega in raziskovalnega dela v prihodnjih letih.