V okviru programa MIRA zaživele vsebine o duševnem zdravju pri delu

V tednu med 24. in 28. oktobrom smo obeležili evropski teden varnosti in zdravja pri delu. Ob tej priložnosti so v okviru Programa Mira, Nacionalnega programa duševnega zdravja, opozorili na pomen psihosocialnih tveganj za duševno zdravje pri delu ter s tem povezanih zdravstvenih in finančnih posledic. Psihosocialna tveganja izhajajo iz neustreznega načrtovanja, organizacije in vodenja dela ter slabih odnosov na delovnem mestu, in lahko vodijo v prekomerni ter kronični stres.

V podporo zaposlenim in delovnim organizacijam pri ukrepanju za boljše duševno zdravje so zato v okviru Programa Mira zaživele vsebine na spletnem mestu www.zadusevnozdravje.si, pod zavihkom Na delovnem mestu, ki  so namenjene  delovno aktivni populaciji, vodstvenim in vodilnim delavcem, zaposlenim na področju upravljanja s človeškimi viri, na področju varnosti in zdravja pri delu ter vsem, ki lahko vplivajo na delovne pogoje in na počutje pri delu.

Vabljeni, da si več na temo zdravja na delovnem mestu preberete v članku Duševne težave zaposlenih so lahko posledica neurejenih delovnih pogojev