Uspešno izvedena konferenca “Zdravje delovno aktivne populacije”

Uspešno izvedena 4. letna znanstvena in strokovna mednarodna konferenca

“Zdravje delovno aktivne populacije”

Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, ki je potekala v okviru projekta

»Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev«.

V petek, 18. septembra 2020, je uspešno potekala že druga v ciklu letnih konferenc s področja zdravja različnih starostnih skupin, posvečena delovno aktivni populaciji, ki je bila prvič prestavljena v virtualno okolje, in jo je lahko širša strokovna ter laična javnost brezplačno spremljala preko spleta.

V okviru plenarnih predavanj ter štirih vzporednih programskih sekcij smo prisotni iskali skupne poti do reševanja aktualnih in prihajajočih izzivov, ki pestijo našo družbo na področju zdravja delovno aktivnih. Program je dodatno obogatila tematsko zanimiva okrogla miza, na kateri so se na iskriv in konkreten način gostje spopadli z mnogo plastnimi izzivi staranja delovne sile ter absentizma na delovnem mestu.

Konferenco si je ogledalo blizu 400 udeležencev, od tega je v programu aktivno sodelovalo 78 domačih in tujih strokovnjakov, raziskovalcev, visokošolskih učiteljev, študentov in drugih, ki so predstavili svoje poglede na osrednjo tematiko dogodka – skrb za zdravje delovno aktivne populacije.

Podrobneje si o vsebini predstavljenih del na konferenci lahko preberete v zborniku povzetkov ter zborniku prispevkov na povezavi http://www.hippocampus.si/isbn/zdravstvene-vede/, prav tako vabljeni k ogledu posnetkov konferenčnih prispevkov in okrogle mize, ki bodo od oktobra dalje na voljo na spletni strani STAR-VITAL https://www.star-vital.si/konferenca