Uporaba VIS-a med študijem

Večina administrativnega poslovanja s fakulteto poteka preko interneta. Ta pot je tako za študente kot za fakulteto najenostavnejša, saj omogoča hitro in kakovostno poslovanje v obojestransko zadovoljstvo.

V VIS vstopate z vašim uporabniškim imenom in geslom, ki ga prejmete ob vpisu na fakulteto.

Dostop do sistema je omogočen na internetni strani fakultete: www.fvz.upr.si.

Splošna navodila za uporabo visokošolsko-informacijskega sistema VIS

Za vstop v sistem vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter izberite potrditev.

Vaši podatki so dostopni le preko vašega uporabniškega imena in gesla, zato ju skrbno varujte. V primeru njune izgube ali večkratnega napačnega vnosa to nemudoma sporočite v referat fakultete, ki vam dodeli novo oziroma posodobi obstoječe geslo.

V VIS-u imate dostop do naslednjih zavihkov:

MOJI PODATKI

Osebni podatki – tukaj so zapisani vaši osebni podatki.

Moj indeks – pregled vseh vaših opravljenih in neopravljenih izpitov.

Moje finance – pod tem zavihkom vidite vaše finančno stanje ter arhiv plačanih in neplačanih računov v pdf. obliki.

Geslo – tukaj lahko zamenjate geslo, ki vam je bilo dodeljeno.

IZPITI

Prijava na izpit

V oknu Predmet izberite predmet, na katerega se želite prijaviti. Potrdite izbiro z gumbom Potrditev. Odpre se vam seznam izpitnih rokov, ki so razpisani pri izbranem predmetu. Z dvojno puščico na levi strani preglednice izberete želeni izpitni rok. S tem je prijava končana.

Na izpite se lahko prijavite v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja to je NAJKASNEJE ŠESTI DAN PRED RAZPISANIM IZPITNIM ROKOM. ŠTEJEJO SE VSI DNEVI. NA IZPIT NE MORETE PRISTOPITI BREZ PREDHODNE PRIJAVE. PRIJAVE PREKO REFERATA NISO MOŽNE. 

ŠTUDENT, KI JE NA IZPITU DOSEGEL OCENO NEZADOSTNO (4) ALI MANJ, LAHKO K NASLEDNJEMU ROKU PRISTOPI PO PRETEKU 30 DNI.

ŠTUDENT LAHKO K OPRAVLJANJU IZPITA PRI ISTI UČNI ENOTI PRISTOPI NAJVEČ OSEMKRAT V CELOTNEM ŠTUDIJU IN ŠTIRIKRAT V ISTEM ŠTUDIJSKEM LETU.

ČETRTO IN NADALNJE OPRAVLJANJE IZPITOV JE PLAČLJIVO PO CENIKU UP FVZ.

V kolikor se prijavljate na izpit, za katerega je predvideno plačilo, boste po elektronski pošti po opravljanju izpita predvidoma v roku treh dni prejeli račun za plačilo pristopa k izpitu.

V kolikor imate za izbrani predmet že odprto preteklo nezaključeno prijavo (vsaka prijava mora biti zaključena z oceno, nepristopom k izpitu ali odjavo od izpita), se na isti predmet ne morete prijaviti. Odprte prijave lahko vidite z izbiro zavihka Pregled prijav.

Odjava od izpita

Izberite prijavo na izpit, od katerega se želite odjaviti. Izbiro potrdite z izbiro dvojne puščice na levi strani tabele. S tem je odjava končana. OD IZPITA SE JE POTREBNO ODJAVITI NAJKASNEJE ČETRTI DAN PRED RAZPISANIM IZPITNIM ROKOM. ŠTEJEJO SE VSI DNEVI. 
V KOLIKOR SE OD IZPITA NE ODJAVITE SE IZPITNI ROK UPOŠTEVA 
IN 30 DNI NE MORETE PRISTOPITI PONOVNO K IZPITU. ODJAVE PREKO REFERATA NISO MOŽNE. 

Druge odprte prijave, od katerih ni več možna odjava, lahko vidite z izbiro Pregled prijav na levi strani zaslona.

Pregled prijav

Na zaslonu se vam izpišejo vse vaše odprte prijave. Prijava je odprta dokler ni zaključena z oceno ali odjavo.

Rezultati izpitov

V okencu Predmet izberite predmet za katerega vas zanima rezultat. Potrdite izbiro z gumbom Potrditev. Izpiše se zadnji rezultat, ki ste ga dosegli pri opravljanju izbranega predmeta. REZULTATE IZPITA PREJMETE TUDI PREKO SMS SPOROČIL.

Rezultate izpitov v sistem vnesejo izvajalci predmetov in so na internetu takoj objavljeni.

Izpitni roki

Izberite predmet za katerega vas zanimajo izpitni roki. Potrdite izbiro z gumbom Potrditev. Izpišejo se želeni izpitni roki.

Izpitne roke objavlja referat fakultete, a le po dogovoru z odgovornim sodelavcem (nosilcem, izvajalcem ali asistentom) pri predmetu. Ob morebitnem izpitnem roku, ki ga študenti dogovorite s sodelavcem, pa ta ni objavljen na internetu v nekaj dneh, zadevo sporočite v referat fakultete.

KOLOKVIJI

Prijava na kolokvij

Odjava od kolokvija

Pregled prijav kolokvijev

Pregled kolokvijev

Rezultati kolokvija

PRI KOLOKVIJIH SO MOŽNOSTI ENAKE KOT PRI IZPITNIH ROKIH. 

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

Obrazci  – tukaj izpolnite vse potrebne obrazce, ki jih potrebujete ob prijavi teme za zaključno nalogo (dispozicija) ter ob prijavi za zagovor naloge.

Diplomsko delo – ko se vam tema diplomske naloge odobri imate tukaj vse informacije o diplomski nalogi (naslov, datum veljavnosti, komisija, itd.)

Obvestila – 1. stopnja  objava obvestil v zvezi z zaključkom študija in sicer kratka navodila, objava mentorjev in področji, objava raznih tem v sklopu projektov pri katerih lahko sodelujete ter v okviru projekta napišete nalogo, idr.

Obvestila – 2. stopnja  objava obvestil v zvezi z zaključkom študija in sicer kratka navodila, objava mentorjev in področji, objava raznih tem v sklopu projektov pri katerih lahko sodelujete ter v okviru projekta napišete nalogo, idr.

PROŠNJE

Pod tem zavihkom študenti oddajajo razne prošnje po spodnjih navodilih. Vse prošnje morajo biti oddane preko VIS-a in podpisane poslane po pošti oz. osebno dostavljene na fakulteto z morebitnimi potrebnimi prilogami. Fakulteta bo upoštevala samo te prošnje. Vse ostale prošnje so brezpredmetne.

Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite PROŠNJE.

Kliknete na zavihek (puščice) ob prošnji, ki jo izberete. Skupine prošenj so opisane spodaj. Prikaže se vam prošnja, na kateri so že izpisani vsi vaši podatki.

 

Pod vašimi podatki izpolnite naslednja polja:

ZA – kliknete za kaj zaprošate. Tu so zapisane možnosti, kot so oštevilčene spodaj pod določeno skupino prošenj. VZROK – Vpišite, zakaj zaprošate za določeno spremembo oziroma zakaj niste opravili predvidenih obveznosti (npr. materinstvo, bolezen, idr.). UTEMELJITEV – Zapišite utemeljitev – razloge za nastalo situacijo. PRILOGE – Vpišite morebitne priloge, ki jih boste posredovali (npr. zdravniški izvidi, rojstni list otroka, učni načrt, potrdilo o opravljenem izpitu, idr.)

 

Fakulteta vas bo preko informacijskega sistema obvestila, ali je bila prošnja odobrena ali ne. Odgovor boste prejeli pod zavihkom Pregled prošenj in pritožb. Za prošnje, ki jih obravnavajo razne komisije boste prejeli odločbo tudi po pošti.

 

Prošnje se delijo na skupine glede na zadevo, ki jo želite vložiti. V nadaljevanju so predstavljene skupine in katere prošnje se nahajajo pod določeno skupino. 

Po vnosu prošnje na koncu kliknite ODDAJ IN NATISNI PROŠNJO in nato zavihek NATISNI. Natisnjeno prošnjo obvezno podpišite ter dopišite morebitne dodatne podatke, v kolikor je to zahtevano na natisnjenem obrazcu.

Primer: Za priznavanje izpita morate obvezno na natisnjenem obrazcu še dopisati, za kateri predmet vlagate priznavanje. 

Natisnjeno prošnjo posredujete na fakulteto z morebitnimi zahtevanimi prilogami.

 

Dokler fakulteta ne prejme vaše pisne prošnje lahko prošnjo na vaši osebni spletni strani tudi popravljate. Ko fakulteta vašo prošnjo prejme v pisni obliki, jo v informacijskem sistemu zapre in od takrat dalje prošnje na vaši strani ne morete več popravljati. 

PROŠNJE OB VPISU – te prošnje se oddaja ob vpisu v višji letnik, praviloma do 15. septembra tekočega študijskega leta. Za izbiro teh prošenj kliknete na dvojno puščico na levi strani ter nato kasneje v prošnji izberete med spodnjimi zadevami. Sistem vam bo sam ponudil spodnje možnosti.
1. VPIS V VIŠJI LETNIK BREZ OPRAVLJENIH OBVEZNOSTI
2. PONOVNI VPIS V LETNIK
3. PAVZIRANJE LETNIKA
4. VZPOREDNI ŠTUDIJ
5. PODALJŠANJE ABSOLVENTSKEGA STAŽA
6. HITREJŠE NAPREDOVANJE
7. SPREMEMBA ENOTE ŠTUDIJ (IZOLA/NOVA GORICA)
8. SPREMEMBA NAČINA ŠTUDIJA (REDNI/IZREDNI)

 

PROŠNJE MED ŠTUDIJSKIM LETOM – Za izbiro teh prošenj kliknete na dvojno puščico na levi strani ter nato kasneje v prošnji izberete med spodnjimi zadevami, ki vam jih sistem sam ponudi.
1. ODJAVA OD IZPITA PO PREDPISANEM ROKU – obvezno na natisnjenem obrazcu dopišite predmet in datum izpitnega roka.
2. OPRAVLJANJE OBVEZNOSTI VIŠJEGA LETNIKA
3. SPREMEMBA IZBIRNEGA PREDMETA – obvezno na natisnjenem obrazcu dopišite kateri predmet bi zamenjali za katerega.

 

PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENIH ZNANJ – Za izbiro teh prošenj kliknete na dvojno puščico na levi strani ter nato kasneje v prošnji izberete med spodnjimi zadevami, ki vam jih sistem sam ponudi.
1. PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENIH ZNANJ – PRIZNAVANJE KLINIČNEGA /PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA – obvezno na natisnjenem obrazcu dopišite za katero področje uveljavljate priznavanje oziroma letnik.
2. PRIZNAVANJE FORMALNO PRIDOBLJENIH ZNANJ – PRIZNAVANJE IZPITOV – obvezno na natisnjenem obrazcu dopišite za kateri predmet gre.

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO 2 LETNI PREKINITVI – Tukaj je na voljo samo ta prošnja

 

IZJAVA O IZPISU – Tukaj je na voljo samo prošnja za izpis.

 

PODALJŠANJE TEME NALOGE – Za izbiro teh prošenj kliknete na dvojno puščico na levi strani ter nato kasneje v prošnji izberete med spodnjimi zadevami, ki vam jih sistem sam ponudi.
1. PROŠNJA ZA PODALJŠANJE TEME – 1. STOPNJA  – obvezno na natisnjenem obrazcu dopišite podatke o nalogi, ki jih zahteva sam obrazec.
2. PROŠNJA ZA PODALJŠANJE TEME – 2. STOPNJA – obvezno na natisnjenem obrazcu dopišite podatke o nalogi, ki jih zahteva sam obrazec.
RAZNO

Naročanje dokumentov – tukaj lahko naročite Potrdilo o vpisu ali Potrdilo o opravljenih

 izpitih. Potrdila prejmete po pošti.

 Podatki o zaposlenem – tukaj najdete podatke o visokošolskih učiteljih.

IZBIRA SKUPINE

Pod tem zavihkom v začetku študijskega leta izberete v kateri skupini bi želeli biti pri določenih vajah. Pri katerih predmetih se morate razporediti v skupine vas obvestimo pred začetkom študijskega leta.

PRIJAVA NA IZMENJAVO

V kolikor bi želeli med študijem del obveznosti opraviti v tujini, se tukaj prijavite na izmenjavo. Prijavite se na podlagi razpisa, ki ga javno objavimo vsako leto. Po objavljenem razpisu fakulteta organizira informativni dan, kjer  študenti dobijo vse informacije o mednarodnih izmenjavah.

ANKETE

Izpolnjevanje anket – tukaj študenti izpolnjujejo osnovno anketo v zvezi s študijem. Ankete za visokošolske učitelje se izpolnjujejo ob prvi prijavi na izpit. Ankete so popolnoma anonimne.

OBVESTILA

Objava raznih obvestil v zvezi s študijem po študijskih programih, od sprememb predavanj do drugih pomembnih obvestil izvajalcev študijskega procesa. Obvestila je potrebno redno spremljati. Pod tem zavihkom so objavljena tudi OBVESTILA GLEDE VPISA V VIŠJI LETNIK, kjer so vsa navodila, kako in kdaj se lahko vpišete v višji letnik. 

OBVESTILA PU/KU
Objava raznih obvestil v zvezi s kliničnim in praktičnim usposabljanjem po študijskih programih, od objav seznamov do zbirnih mest. Obvestila je potrebno redno spremljati.
URNIK

Pregled urnika  urnike lahko pregledujete po študijskih programih, po osebah, po dnevih, po tednih, po predavalnicah, itd. Vse spremembe urnikov bodo sproti zavedene, s tem da boste o spremembah prejeli tudi obvestilo. Urnike lahko tudi natisnete tako, da ga izvozite v excel.

V urniku so objavljeni tudi izpitni roki in zagovori diplom. 

IZHOD
Izhod iz sistema.

Pomoč in vprašanja:

V primeru nejasnosti, nepravilnosti podatkov ali drugih težav pri uporabi VIS-a, se obrnite na referat UP FVZ.
E-mail: referat@fvz.upr.si
Tel.: 05 / 66-26-461

Dostopnost