UP FVZ prejela odločbo o podaljšanju veljavnosti akreditacije visokošolskemu študijskemu programu 1. stopnje Zdravstvena nega

UP Fakulteta za vede o zdravju je 25. 10. 2016 prejela odločbo NAKVIS (Nacionalne Agencije v visokem šolstvu) o podaljšanju veljavnosti akreditacije visokošolskemu študijskemu programu 1. stopnje Zdravstvena nega  za dobo 7 (sedem) let. Gre za najvišje možno podaljšanje veljavnosti akreditacije študisjkemu programu.

 V obrazložitvi so zapisali, da za podaljšanje akreditacije študijskega programa UP FVZ izpolnjuje vse zahtevane pogoje in kriterije, ki jih določajo ZViS in merila:

·         Študijski program je organizacijsko in strokovno ustrezno izveden,

·         Delovanje fakultete je vpeto v domače in mednarodno okolje,

·         Izpostavljeno je raziskovalno delovanje fakultete in njenih zaposlenih,

·         Stabilna in ustrezna je kadrovska struktura, vključno s kliničnimi mentorji,

·         Sodelovanje s študenti je aktivno,

·         Prostori in oprema fakultete so primerni,

·         Sistem zagotavljanja kakovosti je vzpostavljen.

Vsem čestitke za dobro opravljeno delo.

Dekan UP Fakultete za vede o zdravju

izr. prof. dr. Nejc Šarabon