UP FVZ praznuje 20. obletnico ustanovitve

Na današnji dan, 22. marca leta 2002, je bila na osnovi pozitivnega mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda ustanovljena Visoka šola za zdravstvo Izola, ki je leto kasneje bila tudi ustanovna članica Univerze na Primorskem. Pričela je z izvajanjem dodiplomskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega, ki vse do danes vpisuje najvišje število študentov na fakulteti.

V 20-ih letih je zaradi premišljene vizije, da akreditira študijske programe, ki so v korist družbi, zrasla v prepoznavno izobraževalno in raziskovalno institucijo, ki se je v letu 2011 preoblikovala v Fakulteto za vede o zdravju (UP FVZ). Danes se ponaša s štirimi študijskimi smermi: aplikativno kineziologijo, fizioterapijo, prehransko svetovanje – dietetiko in zdravstveno nego, 84 zaposlenimi in preko 100 zunanjimi sodelavci ter natanko 2000 diplomanti.

Vse študijske smeri izvaja na dodiplomski in podiplomski ravni, akreditirana pa sta tudi 2 doktorska študijska programa: Aplikativna kineziologija in Preventiva za zdravje. Slednji je interdisciplinaren študijski program in je vsebinska nadgradnja študijskih programov 2. stopnje, ki jih izvaja UP FVZ. V jubilejnem 20. študijskem letu 2022/2023 bo pričela z izvajanjem dveh novih podiplomskih študijskih programov 2. stopnje, in sicer Fizioterapija ter Športna vzgoja.

Kot vodilna raziskovalna institucija trenutno vodi 9 raziskovalnih projektov, od tega 1 raziskovalni program, 1 aplikativni projekt in 1 nacionalni projekt. Kot partnerska raziskovalna institucija sodeluje pri 15 projektih.

Dekan UP FVZ, prof. dr. Nejc Šarabon, je svojim zaposlenim v čestitki ob 20. obletnici zapisal:

»Da je naša zgodba že 20 let uspešna zgodba, gre zahvala predvsem vam, zato vam s ponosom čestitam za vse dosežke – tiste skupne in tiste individualne, ki jih ni malo. Čestitam vam za vztrajnost in prehojeno pot, ki nikoli ni bila (in tudi danes ni) enostavna.

Želim vam / nam, da bi še dolgo skupaj hodili, dosegali začrtane cilje in ostali tesno povezan kolektiv.«

Fakulteti za vede o zdravju iskrene čestitke!