UP FVZ praznuje 15. let delovanja

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju v letošnjem letu praznuje 15. obletnico ustanovitve. 22. marca 2002 je bila ustanovljena Visoka šola za zdravstvo Izola, ki je bila leto kasneje ustanovna članica Univerze na Primorskem. Konec leta 2011 se je preoblikovala v Fakulteto za vede o zdravju. Uspešno pot UP Fakultete za vede o zdravju bomo slavnostno obeležili v okviru Tedna Univerze na Primorskem na podelitvi diplom v petek, 17. marca, ob 16. uri v dvorani Cristoforo Colombo Kongresnega centra Hotela Slovenija v Portorožu.

Nekaj zgodovine …

Začetki razvoja visokošolskega izobraževanja na slovenski obali segajo v šestdeseta leta z ustanovitvijo Višje pomorske šole Piran. V sedemdesetih letih so se v Kopru začeli zametki tudi drugih višjih in visokih šol. Z gospodarskim razvojem Primorske je nastala potreba po lastni univerzi še bolj očitna. Tako so župani obalnih občin, predsednik obalne skupščine in predstavniki primorskega gospodarstva 30. marca 1993 podpisali Pismo o nameri za ustanovitev Visokošolskega središča na slovenski obali, s čimer je bil storjen prvi korak k zagotavljanju pogojev razvoja visokega šolstva na obali. Ravno na pobudo slednjega je tako začel nastajati projekt ustanovitve Visoke šole za zdravstvo Izola, ki je bila ustanovljena devet let kasneje, natančneje 22. marca leta 2002. Visoka šola za zdravstvo Izola je bila leto kasneje tudi ustanovna članica Univerze na Primorskem, ki bo svojo petnajsto obletnico praznovala prihodnje leto. 10. novembra 2011 se je formalno preoblikovala v Fakulteto za vede o zdravju. Za tem stoji veliko požrtvovalnega dela vseh njenih zaposlenih.

Fakulteta za vede o zdravju se je v začetnih letih hitro in uspešno razvijala ter stremela k oblikovanju kakovostnih študijskih programov. Kljub pestri izbiri programov, ki jih danes izvaja, fakulteta ne počiva na lovorikah dediščine, postavlja si vedno nove izzive v smeri še kakovostnejšega pedagoškega in raziskovalnega dela ter večje prepoznavnosti v domačem in mednarodnem visokošolskem in raziskovalnem prostoru.

Na fakulteti se trudimo prepoznati in odzivati na potrebe okolja, ki se dandanes dinamično spreminja. V prihodnosti načrtujemo akreditacijo NOVEGA dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje FIZIOTERAPIJA, novost na fakulteti pa so študijski programi Aplikativne kineziologije vseh treh stopenj.

Programi aplikativne kineziologije, ki so se do sedaj izvajali pod okriljem Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, se s študijskim letom 2017/2018 prenesejo na Fakulteto za vede o zdravju. S tem pričenja za fakulteto novo obdobje rasti, z novimi razvojnimi priložnostmi – tako na pedagoškem kot na znanstveno-raziskovalnem področju.

Uspeh vsake fakultete se meri po njenih diplomantih, zato ni naključje, da se 15. jubilej obeležuje s podelitvijo diplom. Do današnjega dne je v Izoli in dislocirani enoti fakultete v Novi Gorici diplomiralo 842 diplomantov. Letos bo diplomo prejelo 141 diplomantov; 108 s področja zdravstvene nege in 33 s področja dietetike.

Študentom in zaposlenim čestitamo ob jubileju!