UP FVZ organizira OSNOVNI TEČAJ PNF 1+2

UP Fakulteta za vede o zdravju v januarju 2023 v sodelovanju s priznanim mednarodnim PNF inštruktorjem Sinišo Poznićem organizira OSNOVNI TEČAJ PNF 1+2, strokovno usposabljanje, namenjeno diplomiranim delovnim terapevtom, diplomiranim fizioterapevtom, magistrom fizioterapije ter doktorjem medicine, ki se pri svojem delu ukvarjajo s specialno fizioterapevtsko obravnavo. Tečaja se izjemoma lahko udeležijo tudi študenti fizioterapije, ki imajo vse opravljene študijske obveznosti razen diplome.

PNF (Proprioceptivna Nevromuskularna Facilitacija) je specialističen fizioterapevtski koncept, pri katerem z živčno mišično aktivacijo preko primernega draženja proprioceptorjev in eksteroceptorjev dosežemo optimalen odgovor mišic. Koncept temelji na pozitivnem pristopu do pacienta, bolezni ali težave. Terapevt izkorišča močnejše dele telesa in jih uporablja za stimulacijo šibkejših. Zaradi povečane senzorike se pacient svojega telesa in gibanja bolj zaveda, celoten živčno-mišični sistem pa postane bolj prilagodljiv na vplive okolja. Cilj je doseči čim večjo funkcionalnost pacienta, zato je njegova obravnava usmerjena k funkcionalnemu problemu, skozi terapijo se nauči, kako izkoristiti še neizkoriščene sposobnosti v svojem telesu. Gre za celostni pristop do pacienta in prenos terapije v vsakodnevno življenje. Znanje je primerno za področje nevrologije, ortopedije, pediatrije in geriatrije. PNF lahko uporabljamo pri težavah z gibanjem, ravnotežjem, koordinacijo, pri športnikih, pri bolnikih s poškodbo glave, pri multipli sklerozi, pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo, pri bolnikih po preboleli možganski kapi ipd.

Tečaj bo potekal v angleškem jeziku, v dveh sklopih:

  • od 10.1. do 14.1.2023 (PNF 1, 5 dni) ter
  • od 24.1. do 28.1.2023 (PNF 2, 5 dni).

Potekal bo od 9. do 18. ure, med 12. in 13. uro je predviden odmor.

Lokacija: Objekt Livade 1.0 (Livade 4, Izola).

PRIJAVA:

Prijave potekajo do zapolnitve mest oz. najkasneje do 21. 12. 2022 preko spletnega prijavnega obrazca https://1ka.arnes.si/PNFPRIJAVA

Minimalno število udeležencev za izvedbo tečaja je 8.

CENA TEČAJA:

Cena tečaja PNF 1+2 je 1.100 € (brez DDV). Za študente fizioterapije je cena ob upoštevanju 10% popusta 990 € (brez DDV). Za pridobitev certifikata je obvezna udeležba na obeh modulih PNF 1 in PNF 2.

Navodila glede plačila ter informacije v primeru odpovedi udeleženec prejme ob prijavi po e-pošti.

Nekaj dni pred tečajem udeleženci prejmejo vse potrebne informacije glede urnika tečaja, potrebne opreme, gradiv.

Kontaktna oseba za izvedbo tečaja: Dea Salamon Novaković, dea.salamon@fvz.upr.si, 051 444 227

Informacije o prijavi: Mariza Bulič, mariza.bulic@fvz.upr.si, 05/ 662 64 70