UP FVZ na dnevu zdravja v Zdravstvenem domu Lucija

V soboto, 8. 10. 2016, je pred Zdravstvenim domom Lucija potekala tradicionalna prireditev  »SKUPAJ DELAMO ZA ZDRAVJE«. Cilj akcije je bil sodelovanje čim večjega števila nevladnih organizacij in civilnih združenj bolnikov, ponudnikov artiklov za zdravo življenje ter ponudnikov storitev, povezanih z ohranjanjem zdravja in promocijo zdravega  življenjskega sloga prebivalcev občine Piran in širše. Prireditve  smo se v okviru projekta Co.N.S.E.N.So.  udeležili tudi zaposleni na UP Fakulteti za vede o zdravju. Z našo udeležbo smo želeli doseči prepoznavnost projekta med občani Občine Piran in pridobiti osebe, stare 65 leti in več, za sodelovanje v projektu. Slogan projekta Co.N.S.E.N.So. se glasi »Doma je staranje boljše«.  Namen projekta je razviti in poskusno vzpostaviti model, ki starejše postavlja v središče zdravstvene in socialne oskrbe. Poudarek modela je na prepoznavanju dejavnikov tveganja za zdravje in možnih oblik pomoči starejšim in njihovim svojcem v okviru sistema zdravstvenega in socialnega varstva. Naše delo na projektu se bo v nadaljevanju posvečalo implementaciji modela v prakso na skupini 2000 starejših oseb Občine Piran.

Medicinske sestre projekta Co.N.S.E.N.So smo na dogodku »SKUPAJ DELAMO ZA ZDRAVJE« vsakemu mimoidočemu ponudile zloženko z osnovnimi informacijami povezanimi s projektom. Da bi bili cilji projekta razumljivi in jasni, smo se pri osebah starih 65 let in več razložile sam potek implementacije modela. Zainteresirane smo povabili k stojnici za podpis soglasja o sodelovanju na projektu. Kot dopolnitev dogajanja ob stojnici smo zainteresiranim ponudili meritev krvnega tlaka.

Na prireditvi so sodelovali: Tjaša Hrovat, Neli Kovšca, Jolanda Lamot, Suzana Zugan, Katarina Merše Lovrinčevič in patronažne medicinske sestre iz zdravstvenega doma Lucija.