UP FVZ na 8. študentski konferenci s področja zdravstvenih ved

V petek, 3. 6. 2016 so študenti in mentorji UP Fakultete za vede o zdravju Izola sodelovali na 8. študentski konferenci s področja zdravstvenih ved. Letošnjo konferenco je zaznamoval inovativni pristop, ki je spodbudil študente in mentorje k izvedbi raziskave na temo profesionalnih vrednot. Vsak visokošolski zavod je pripravil raziskavo na temo »Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved«, ki je tudi naslov letošnje študentske konference.  Na UP Fakulteti za vede o zdravju so prispevek pripravili Miha Knific in Andrej Baraga pod mentorstvom mag. Tamare Štemberger Kolnik, izr. prof. Boštjana Žvanuta in Suzane Zugan mag. zdr. neg., asist.

Na konferenci so študenti Miha Knific, Andrej Baraga, Barbara Marchiotti  in Iris Ozimič predstavili rezultate raziskave ter piramido povezanosti profesionalnih in osebnih vrednot. V okviru učne delavnice so študenti oblikovali skupino, ki je izdelala osmo piramido hierarhije profesionalnih vrednot, ki bo objavljena skupaj s sedmimi prispevki v Zborniku znanstvene konference.

Zahvaljujemo se vsem študentom, ki so z izpolnjevanjem vprašalnikov prispevali k rezultatom prikazanim na konferenci ter vsem, ki ste se za spodbudo svojim kolegom udeležili konference.

Študentom za odličen nastop čestitamo.

mag. Tamara Štemberger Kolnik, izr. prof. Boštjan Žvanut in Suzana Zugan mag. zdr. neg.