UP FVZ 2. septembra, na prireditvi WOTR – tek čez ovire v Ajdovščini
Dostopnost