Tolmin, 23. maj 2019: SREBRNA EKONOMIJA – Priložnosti in izzivi za MSP

Ob obeležitvi 20 let delovanja Posoškega razvojnega centra se organizira mednarodna konferenca, ki jo pripravljajo tudi v sodelovanju z Univerzo na Primorskem Fakulteto za vede o zdravju.

• Tolmin, 23. maj 2019: SREBRNA EKONOMIJA – Priložnosti in izzivi za MSP

Več o dogodku in program dogodka

Na konferenci, ki bo potekala v okviru projekta SILVER SME’s, boste spoznali priložnosti, ki jih majhnim in srednje velikim podjetjem ponuja tako imenovana srebrna ekonomija. Evropski trg je namreč iz leta v leto bolj dovzeten za ponudbe inovativnih produktov in storitev, namenjenih starajoči se populaciji (sem sodijo tako aktivni starostniki, kot tudi tisti, ki potrebujejo delno pomoč oziroma tisti, ki so popolnoma odvisni od tuje pomoči). In prav o tem bodo na tej mednarodni konferenci spregovorili tako domači kot tudi tuji strokovnjaki.