Test Andreja

Trajanje projekta:

1.1.2020 – 31.12.2021

Vodilni partner:

Univerza na Primorskem – Fakulteta za vede o zdravju

Celotna vrednost projekta:

1.500.000,00 EUR

Namen projekta:

V okviru projekta bomo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovali in implementirali celovit poslovni model ravnanja s starejšimi t.i. management starejših (za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija).

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS – 80%, MDDSZ – 20%).