Tekmovanje zdravstvenih fakultet v PP in NMP!

Dogodek organizirajo UP FVZ in ŠS UP FVZ, v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije.

Vabilo tekmovalcem

V sredo, 18. 5. 2016, bo na območju Fakultete za vede o zdravju Izola in v okolici učne bolnišnice SBI potekalo tekmovanje zdravstvenih fakultet v intervencijah prve pomoči.

  • Ekipe se lahko na tekmovanje prijavijo do 4. 5. 2016!

Vsaka ekipa naj šteje 6 študentov. Njihovo število je omejeno.

Vsaka prijavljena ekipa ima možnost s seboj pripeljati enega profesorja ali mentorja.

Plačilo kotizacije

Kotizacija znaša 70 € (z DDV) in vključuje organizacijo tekmovanja iz PP in NMP, kosilo, material ter izdajo potrdila o udeležbi. Kotizacijo je potrebno poravnati pred pričetkom tekmovanja, in sicer najkasneje do konca prijavnega roka (4.5.2016). Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. Znesek kotizacije nakažete na: UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola, št. podračuna: 01100 – 6000006037 (namen: Tekmovanje iz PP in NMP). Račun vam pošljemo po izvedenem tekmovanju na naslov plačnika.

Ob prijavi ekipe vas prosimo, da obenem posredujete podatke plačnika, in sicer potrebujemo naziv organizacije, točen naslov ter davčno številko za izdajo računa.

Program:

V primeru lepega vremena bo večina programa tekmovanja izvedena na prostem.

Dogodek naj bi predvidoma trajal od 9h – 18h, razdeljen na več sklopov:

  • Registracija ekip na dan dogodka
  • Nagovor ter predstavitev tekmovanja
  • 1. del praktičnega dela tekmovanja (PP)
  • Odmor za kosilo
  • 2. del praktičnega dela tekmovanja (NMP)
  • Družabni program
  • Zbiranje točk in ocenjevanje ekip
  • Prosti čas za druženje in delavnice (zdrava prehrana, smoothie, hitri obroki)
  • Razglasitev zmagovalne ekipe

Študentski svet UP FVZ

Polje 42,

6310 Izola

E – mail: studentski.svet@fvz.upr.si