Tekmovanje študentov v intervencijah prve pomoči

Danes je Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem gostila več kot 100 udeležencev tekmovanja zdravstvenih fakultet in visokih šol v intervencijah prve pomoči, ki ga je v sodelovanju s fakulteto in Rdečim križem Slovenije – Območnim združenjem Koper uspešno organiziral Študentski svet Fakultete za vede o zdravju.

Tekmovanja so se udeležili študentje:

 • Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem,
 • Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru,
 • Fakultete za zdravstvo Jesenice,
 • Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto,
 • Visoke zdravstvene šole v Celju,
 • Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec in
 • Alma Mater Europaea – Evropskega centra Maribor.

Posebna zahvala gre najbolj aktivnim članom organizacijskega odbora, ki so zaslužni za odlično organizacijo današnjega tekmovanja:

 • Arminu Nuhiću, predsedniku študentskega sveta UP FVZ,
 • Marku Petroviću,
 • Alenu Bajcu,
 • Iris Ozimič
 • ter nenazadnje predstavnikoma Katedre za zdravstveno nego za pomoč in podporo študentom Igorju Karnjušu in Sabini Ličen.

Zahvaljujemo se tudi sodelujočim društvom, številnim prostovoljcem, ocenjevalcem in donatorjem dogodka, ki so materialno prispevali k realizaciji tekmovanja.

Supni cilj pridobiti čim več znanja in praktičnih veščin na zabaven in družaben način je več kot očitno dosežen.

Vsem udeležencem želimo, da bodo pridobljeno izkušnjo znali čim bolje izkoristiti na nadaljnji profesionalni poti.

Več fotgrafij v galeriji.