Študenti enote UP FVZ v Novi Gorici posneli promocijski video

Na Fakulteti za vede o zdravju, Enota Nova Gorica, smo v maju posneli kratek video in vanj vpletli lokalne klinične mentorje, učne zavode, študente in profesorje. Produkcija filma je v celoti delo študentov 3. letnika zdravstvene nege, Anje Šuligoj, Mitje Kegla, Janija Groznika in mentorice doc. dr. Melite Peršolja. Zgodba opisuje razvoj in strokovno rast diplomanta zdravstvene nege od pričetka študija do dela v praksi. Glavno vlogo igra aktualni magistrski študent zdravstvene nege, Darjan Kodele, dipl. zn.

Za prijazno (in zabavno) sodelovanje se iskreno zahvaljujemo kolegom: Nataši Petrevčič, dipl. med. s. (ZD Nova Gorica, Patronažna služba), Moniki Kalin Vodopivec, dipl. med. s. (SB Šempeter, Internistična služba), Gili Plesničar, viš. med. s. (ZD Ajdovščina, Zdravstvena postaja Vipava, Dispanzer za otroke in mladino), Romini Velušček, dipl. fiziot. (DU Nova Gorica, Enota Podsabotin), Urošu Velikonji, vodji reševalne službe, Darju Šuligoj, dipl. zn., reševalcu Iliji Aleksić (vsi ZD Tolmin, Reševalna služba) ter sodelavcem iz UP FVZ Heleni Skočir, univ dipl. org. dela., viš. med. s., Ester Benko, mag. zdr. nege, doc. dr. Davidu Ravniku in dekanu, izr. prof. Nejcu Šarabonu.

Hvala tudi vsem študentom, otrokom, staršem, starostnikom in drugim, ki so pripomogli k nastajanju videa, ki bo javnosti dostopen jeseni. Več o nastajanju promocijskega vieda si oglejte v fotogaleriji.