Srečanje partnerjev projketa “4 Steps for Healthy Babies, Healthy Families, Healthy Nations; Vietnam and Cambodia, 2019-2023” (“4 Steps”)

UP Fakulteta za vede o zdravju gosti srečanje partnerjev projekta »4 Steps for Healthy Babies, Healthy Families, Healthy Nations; Vietnam and Cambodia, 2019-2023« (“4Steps”)

Babiška nega je v večini držav EU na visokem nivoju, žal ni povsod po svetu tako. V nekaterih državah se, navkljub naglemu ekonomskemu razvoju, področju babištva ne nameni zadostne pozornosti. Posledice so pogosti poporodni zapleti ter celo smrt novorojenčkov in mater.

Cilji Svetovne zdravstvene organizacije je zmanjšati globalno stopnjo umrljivosti mater na manj kot 70 na 100 000 živorojenih otrok in odpraviti preprečljive smrti novorojenčkov do leta 2030. Končni cilj je zmanjšati umrljivost novorojenčkov na 12 na 1000 živorojenih otrok. Stopnji umrljivosti mater in novorojenčkov v Vietnamu sta se leta 2015 znatno zmanjšali, vendar še zdaleč ne dosegata ravni EU.

Eden od najučinkovitejših načinov za zmanjšanje števila preprečljivih smrti ter obolevnosti mater in novorojenčkov je krepitev kompetenc babic z razvojem njihove izobrazbe. Namen projekta »4 Steps« je torej krepitev izobraževanja na področju babiške nege v Vietnamu in Kambodži. Strokovnjaki iz evropskih univerz – partneric projekta (med njimi Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju) opravljamo pomembno poslanstvo na področju razvoja babiške nege v omenjenih državah.

Poleg Univerze na Primorskem so partnerji projekta še:

  • Tampere University, Finska, kot vodilni partner,
  • University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City, Vietnam,
  • Namdinh University of Nursing, Vietnam,
  • The University of Health Sciences of Cambodia, Kambodža,
  • Health Science Institute of Royal Cambodian Armed Forces, Kambodža in
  • Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta.

S strani Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju sta v projekt vključena izr. prof. dr. Boštjan Žvanut in doc. dr. Patrik Pucer, ki koordinirata delovni sklop, namenjen uvajanju učiteljev babiške nege za uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu in delu s pacienti.

EU partnerji projekta preko številnih aktivnosti, kot so izvedba izobraževanj za azijske partnerje, priprava učnih gradiv, prenova učnih načrtov, svetovanje ipd., skušamo dvigniti nivo izobraževanja na področju babiške nege v Vietnamu in Kambodži. Nekaj fotoutrinkov srečanja.

 

Več o projektu si lahko preberete na spletnih straneh:

in na Facebook strani: https://www.facebook.com/people/4-Steps-for-Healthy-Babies-Healthy-Families-Healthy-Nations/100063747829801/