Spremljanje koronavirusa

IZVEDBA ŠTUDIJSKEGA PROCESA V 1. SEMESTRU 2020/2021

Izola, 25. 9. 2020

Spoštovani študenti,

obveščamo vas, da za prvi semester študijskega leta 2020/2021 na fakulteti načrtujemo izvedbo pedagoškega procesa delno v prostorih fakultete in delno v e-okolju (predvsem preko ZOOM-a in e-učilnice). Ta delež je odvisen od posameznega študijskega programa. Izvedba se lahko po potrebi sprememni zaradi ukrepov Vlade RS.

Zaradi prostorskih omejitev, vezanih na ukrepe za preprečitev širjenja COVID-19 (varnostna razdalja, prezračevanje prostorov…), se bodo v prostorih fakultete oziroma ostalih zunanjih prostorih predvidoma izvajale vaje za manjše skupine študentov, ostala izvedba pa bo v celoti potekala v e-okolju. V prostorih fakultete se bodo izvajali deli predmetov, kjer je prisotnost študenta nujna za opravljanje obveznosti (npr. laboratorijske vaje, terenske vaje,…).

Urniki izvedbe so objavljeni v Visokošolskem informacijskem sistemu (VIS).

Izola, 19. 11. 2020

NOVO! Vrata Univerze na Primorskem ostajajo zaprta do konca leta 2020. Preberite tudi poziv pristojnega ministrstva: Tukaj

Referat za študentske zadeve UP FVZ

COVID-19: NAVODILA IN OBRAZCI ZA ŠTUDENTE - 25. 9. 2020

Navodila za izvajanje dela v prostorih Fakultete za vede o zdravju v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19 so namenjena izvajanju posameznih aktivnosti univerze. Glede na razširjenost bolezni, mnenje stroke, veljavne ukrepe v državi ter priporočila in navodila pristojnih institucij, rektorica univerze s sklepom določi, katere aktivnosti se lahko izvajajo v prostorih univerze, katere pa se izvajajo prilagojeno in od drugod. Navodila se smiselno uporabljajo za aktivnosti, ki se v danem trenutku izvajajo v prostorih univerze.

Namen navodil in siceršnjih sklepov je omejitev širjenja bolezni COVID-19 ob čim manjši kolateralni škodi na drugih področjih in zagotavljanju delovanja dejavnosti univerze v vseh razmerah.

 

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanja obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni.

Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše.

 Osnovna vodila navodil so:

  • Bolni ostajajo doma.
  • Uporabniki prostorov si redno razkužujejo roke.
  • Med posamezniki v zaprtih prostorih je vsaj 1,5 metra razdalje.
  • Uporabniki prostorov nosijo maske.

 Več si preberite v priloženih dokumentih:

NAVODILA UP FVZ ZA ŠTUDENTE

IZJAVA ŠTUDENTA PRED VSTOPOM V PROSTORE FAKULTETE

COVID 19-Narocilo knjiznicnega gradiva

Priglasitev odsotnosti od študijskih obveznosti “v živo” zaradi COVID-19

 

TRENUTNO VELJAVNI UKREPI NA UP: https://www.upr.si/si/univerza/covid-19-in-up/trenutni-veljavni-ukrepi

NEDOVOLJENO REPRODUCIRANJE, RAZŠIRJANJE, DRUGE JAVNO PRIOBČITVE IN DRUGAČNO IZKORIŠČANJE POSNETKOV

Vse študijske vsebine, ki so na voljo v spletnih orodjih (vključno z gradivi, posnetki in drugimi materiali) so namenjene le študentom Univerze na Primorskem za uporabo v pri njihovem študiju. Predavanja so v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah pravno varovana kot avtorsko delo. Brez predhodnega pisnega soglasja imetnika avtorske pravice, Univerze na Primorskem, ni dovoljeno reproduciranje (izdelava kopij, vključno s shranitvijo v elektronski obliki), razširjanje in druge javne priobčitve posnetka predavanja (npr. javno prikazovanje, spletna objava), spreminjanje in druge oblike izkoriščanja posnetka.