IZVEDBA ŠTUDIJSKEGA PROCESA 2022/2023

NUJNO PREBERI!

TRENUTNO VELJAVNI UKREPI NA UP: Tukaj

Spoštovani študenti,

vabimo vas k rednemu spremljanju obvestil v visokošolskem informacijskem sistemu – VIS.

V zvezi s pripravami na novo študijsko leto 2022/2023 smo s strani MZ in MIZŠ Republike Slovenije prejeli pismo študentkam in študentom.

#OstaniZdrav – Strokovna izhodišča in usmeritve za pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom SARS CoV 2 v jesensko zimski sezoni 2022/2023 v Sloveniji

Nekaj koristnih povezav:

Nalezimo se dobrih navad – cepimo se,
– več o novi različici Delta koronavirusa si lahko preberete na spletni strani NIJZ ,
seznam cepilnih centrov in
mobilne cepilne enote.

Referat za študentske zadeve UP FVZ

COVID-19: NAVODILA IN OBRAZCI ZA ŠTUDENTE

TRENUTNO VELJAVNI UKREPI NA UP: https://www.upr.si/si/univerza/covid-19-in-up/trenutni-veljavni-ukrepi

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter higiena rok sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov.

Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše.

 Osnovna vodila navodil so:

  • Bolni ostajajo doma.
  • Ob simptomih in znakih se študenti in zaposleni prostovoljno samotestirajo doma in ostanejo v izolaciji (študenti lahko 10 testov na mesec prevzamejo v lekarni). 
  • Uporabniki prostorov si redno razkužujejo roke.
  • Prostore redno zračimo.
  • Vzdrževanje razdalje, maske, testiranje in cepljenje niso obvezni.

 

 

NEDOVOLJENO REPRODUCIRANJE, RAZŠIRJANJE, DRUGE JAVNO PRIOBČITVE IN DRUGAČNO IZKORIŠČANJE POSNETKOV

Vse študijske vsebine, ki so na voljo v spletnih orodjih (vključno z gradivi, posnetki in drugimi materiali) so namenjene le študentom Univerze na Primorskem za uporabo v pri njihovem študiju. Predavanja so v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah pravno varovana kot avtorsko delo. Brez predhodnega pisnega soglasja imetnika avtorske pravice, Univerze na Primorskem, ni dovoljeno reproduciranje (izdelava kopij, vključno s shranitvijo v elektronski obliki), razširjanje in druge javne priobčitve posnetka predavanja (npr. javno prikazovanje, spletna objava), spreminjanje in druge oblike izkoriščanja posnetka.

Dostopnost