POLETNA ŠOLASpremljanje koronavirusa

IZVEDBA ŠTUDIJSKEGA PROCESA 2021/2022

NUJNO PREBERI!

TRENUTNO VELJAVNI UKREPI NA UP: Tukaj

Spoštovani študenti,

vabimo vas k rednemu spremljanju obvestil v visokošolskem informacijskem sistemu – VIS.

V zvezi s pripravami na novo študijsko leto 2021/2022 smo s strani Direktorata za visoko šolstvo prejeli sledeči dopis. 

Nekaj koristnih povezav:

Nalezimo se dobrih navad – cepimo se,
– več o novi različici Delta koronavirusa si lahko preberete na spletni strani NIJZ ,
seznam cepilnih centrov in
mobilne cepilne enote.

Referat za študentske zadeve UP FVZ

COVID-19: NAVODILA IN OBRAZCI ZA ŠTUDENTE

TRENUTNO VELJAVNI UKREPI NA UP: https://www.upr.si/si/univerza/covid-19-in-up/trenutni-veljavni-ukrepi

Navodila za izvajanje dela v prostorih Univerze na Primorskem v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19 so namenjena izvajanju posameznih aktivnosti univerze. Glede na razširjenost bolezni, mnenje stroke, veljavne ukrepe v državi ter priporočila in navodila pristojnih institucij, rektorica univerze s sklepom določi, katere aktivnosti se lahko izvajajo v prostorih univerze, katere pa se izvajajo prilagojeno in od drugod. Navodila se smiselno uporabljajo za aktivnosti, ki se v danem trenutku izvajajo v prostorih univerze.

Namen navodil in siceršnjih sklepov je omejitev širjenja bolezni COVID-19 ob čim manjši kolateralni škodi na drugih področjih in zagotavljanju delovanja dejavnosti univerze v vseh razmerah.

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanja obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni.

Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše.

 Osnovna vodila navodil so:

  • Bolni ostajajo doma.
  • Uporabniki prostorov si redno razkužujejo roke.
  • Med posamezniki v zaprtih prostorih je vsaj 1,5 metra razdalje.
  • V kolikor tega ni mogoče zagotoviti, nosijo maske.
  • Prostore redno zračimo.
  • Osebe, ki vstopajo v prostore univerze izpolnjujejo sistem “PCT”.

 Obrazci:

COVID 19-Narocilo knjiznicnega gradiva

Priglasitev odsotnosti od študijskih obveznosti “v živo” zaradi COVID-19

NEDOVOLJENO REPRODUCIRANJE, RAZŠIRJANJE, DRUGE JAVNO PRIOBČITVE IN DRUGAČNO IZKORIŠČANJE POSNETKOV

Vse študijske vsebine, ki so na voljo v spletnih orodjih (vključno z gradivi, posnetki in drugimi materiali) so namenjene le študentom Univerze na Primorskem za uporabo v pri njihovem študiju. Predavanja so v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah pravno varovana kot avtorsko delo. Brez predhodnega pisnega soglasja imetnika avtorske pravice, Univerze na Primorskem, ni dovoljeno reproduciranje (izdelava kopij, vključno s shranitvijo v elektronski obliki), razširjanje in druge javne priobčitve posnetka predavanja (npr. javno prikazovanje, spletna objava), spreminjanje in druge oblike izkoriščanja posnetka.