Sporočilo študentom doc. dr. Mirka Prosena, prodekana za študentske zadeve ob svetovnem dnevu študentov – 17. november 2021

Spoštovane študentke in študenti,

v letošnje leto smo vstopili optimistično in z željo, da leto 2020 čimprej pustimo za seboj, a se ob izteku leta žal ponovno in v še večjem obsegu, soočamo z zaostrovanjem epidemije. Slednjo tudi tokrat, bolj kot kadarkoli prej, spremljajo pozivi Ministra za zdravje kot tudi zdravstvenih in socialno-varstvenih institucij po vključitvi študentov v klinična okolja. Ves čas epidemije je bil vaš doprinos v kliničnih in drugih okoljih prepoznan in cenjen. Čisto zares ste postavili ogledalo družbi in dokazali, da znamo, ko je potrebno, stopiti skupaj za sočloveka in družbo. Zaradi tega smo še posebej ponosni na vas! Obenem pa zelo cenimo vaše sodelovanje in osebna prizadevanja za nemoteno izpeljavo študijskega procesa, ki se prvič v zgodovini sooča s takšnim izzivom.

Mednarodni dan študentov tako že drugič poteka v senci epidemije, vendar pa je prav zaradi tega pomembno razumeti njegov pomen. Na mednarodni dan študentov obeležujemo spomin na dogodke leta 1939, ko so nacisti okupirali študentske domove praške univerze, deportirali več kot 1200 študentov v koncentracijska taborišča ter ubili devet študentov in profesorjev. Dve leti kasneje je mednarodni študentski svet v Londonu razglasil 17. november za mednarodni dan študentov, ki od tedaj simbolizira boj študentov za človekove pravice, za razvoj demokratične družbe, boj proti neenakostim ter njihova prizadevanja za boljšo prihodnost mladih.

Znanje in pravica do študija namreč nista samoumevni, kar je dovolj zgovorno pokazal tudi primer Nobelove nagrajenke in prejemnice nagrade Sakharov – Malale Yousafzai, ki je zaradi želje po izobraževanju in aktivizma za pravice žensk do izobraževanja v Pakistanu, podlegla strelom na poti domov iz šole. Zato moje sporočilo ob mednarodnem dnevu študentov tudi letos ostaja nespremenjeno – študij in učenje naj še vedno ostaneta v ospredju vaših ciljev in sanj, saj tudi s tem aktivno prispevate k ustvarjanju boljših pogojev in izpolnjevanju svojih odgovornosti do družbe.

 

Lep pozdrav,

doc. dr. Mirko Prosen,

prodekan za študentske zadeve UP FVZ