Sodobni koncepti cepljenj in preventive v sodobnem zdravstvenem varstvu, 19. 6. 2015

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU 
vabi na

3. ZNANSTVENO IN STROKOVNO KONFERENCO Z MEDNARODNO UDELEŽBO

»SODOBNI KONCEPTI CEPLJENJ IN PREVENTIVE V OSNOVNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU«

Kdaj: 19. junij 2015

Kje: UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, Izola

S konferenco želi UP Fakulteta za vede o zdravju opisati in pojasniti vlogo zdravstvene nege in dietetike v zagotavljanju javnega zdravja ter vlogo te stroke v javnozdravstvenem sistemu. Rdečo nit konference bodo predstavljali aktualni izzivi na področju primarne preventive, v osrednjem delu strnjeni z okroglo mizo z naslovom “Izzivi cepljenja v sodobni družbi: strokovne in laične dileme“. Poleg vodilne teme, tj. prenosa sodobnih spoznanj s področja cepljenj, bo posebna pozornost namenjena področju vključevanja zdravstvene nege in dietetike kot temeljev preventive na področju osnovnega zdravstvenega varstva.

Osrednje teme konference so:

1)    ZDRAVSTVENA NEGA IN DIETETIKA KOT TEMELJ PREVENTIVE NA PODROČJU OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
•    vloga medicinske sestre v modelu referenčnih preventivnih ambulant,
•    vsebina in organizacija dela v zdravstveno vzgojnih centrih,
•    aktualne kompetence zobozdravstvene preventivne ambulante,
•    izkušnje in možnosti vključevanja medicinske sestre v preventivno zdravstveno varstvo žensk,

•    dobre prakse zdravstveno-vzgojnih programov za delovno aktivno prebivalstvo,           

•    vključevanje medicinske sestre v preventivne dejavnosti za otroke in mladino,
•    vloga dietetika v preventivi na področju osnovnega zdravstvenega varstva,

•    vloga medicinske sestre in dietetika v programih za promocijo zdravega staranja.

2)    PRENOS SODOBNIH SPOZNANJ S PODROČJA CEPLJENJ V PRAKSO
•    vključevanje medicinske sestre v izvajanje in promocijo cepljenja,
•    vplivi na odločanje o cepljenju ter izzivi in dileme pri odklanjanju cepljenj.


Konferenca je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in strokovnjakom iz prakse s področja javnega zdravja in povezanih strok. 

Vabljeni bodo strokovnjaki zdravstvene nege, ki delujejo na področju javnega zdravja ter predstavniki povezanih strok, ki bodo predstavili svoje prispevke v sklopu plenarnega dela konference.
Konferenca je vpisana v evidenco strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici – Zvezi pod sklepom št. 0093.
DODELITEV LICENČNIH TOČK! Za dodelitev licenčnih točk na Zdravniški zbornici lahko zaprosi vsak udeleženec sam na posebnem obrazcu (dostopen na: http://www.zdravniskazbornica.si/f/3575/vloga-za-dodelitev-kreditnih-tock-za-spipdf). Poleg obrazca je potrebno dodati program konference in potrdilo organizatorja o udeležbi. Zbornica dodeli licenčne točke individualno.


Za dodatne informacije prosimo pišite na conference@fvz.upr.si ali nas pokličite na tel. 05/ 66 26 477.

Vljudno vabljeni!

Napoved programa konference
​Program konference
​Oddaja prispevka_priporočila
​Prijavni obrazec

Cenik kotizacij in način plačila

ČASTNI POKROVITELJ DOGODKA

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE – ZVEZA STROKOVNIH

DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

(ZBORNICA – ZVEZA)

SPONZORJI DOGODKA