Sodobna obravnava raka debelega črevesa in danke – Simpozij

Na UP Fakulteti za vede o zdravju bosta Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke EuropaColon Slovenija v sodelovanju z Obalnim društvom za boj proti raku organizirala simpozij za strokovno javnost, na katerem bodo strokovnjaki različnih vej medicine predstavili najsodobnejša dognanja s področja obravnave raka debelega črevesa in danke.

Simpozij z naslovom

Sodobna obravnava raka debelega črevesa in danke bo

v petek, 7. 10. 2016, od 9h do 16h,

v amfiteatralni predavalnici UPFakultete za vede o zdravju (3. ndastropje).

Program simpozija Sodobna obravnava raka debelega črevesa in danke

Obe društvi z različnimi aktivnostmi skrbita za bolnike z rakavimi obolenji in za ozaveščanje še zdrave populacije ter tesno sodelujeta tudi s stroko s tega področja.

Na simpozij, ki so ga prijavili tudi na Zdravniško zbornico Slovenije in je točkovan z licenčnimi točkami, so vljudno vabljeni: družinski zdravniki, zdravniki internisti iz regionalnih bolnišnic Izola in Sežana, medicinske sestre, enterostomalne terapevtke, predstavniki NIJZ OE KP, program pa bo zagotovo zanimiv tudi za študente Fakultete za vede o zdravju.

Nanj ste vljudno vabljeni tudi predstavniki medijev.

Rak debelega črevesa in danke je eden najpogostejših rakov tako pri nas kot v svetu. Za njim v Sloveniji vsako leto na novo zboli več kot 1.500 ljudi. Kljub naporom številnih različnih strok v medicini je umrljivost za njim še vedno zelo visoka, skoraj polovična, in še vedno ima dobra polovica bolnikov ob diagnozi razširjeno obliko bolezni, ki pomeni za bolnika daljše in bolj naporno zdravljenje, pogosto pa tudi krajšo življenjsko dobo. Zato je zgodnje odkrivanje ena najpomembnejših nalog vseh, ki se kakorkoli ukvarjamo s tem rakom. Izmenjava znanja in ozaveščanje tako v strokovni kot splošni javnosti je eden od načinov, kako to dosegati v večji meri.

Med odmori bodo strokovnjaki na voljo za vsa vaša vprašanja.