Sodelovanje na PKP projektu Razvoj in validacija mobilnega merilnega sistema za mišično zmogljivost kolka (HIPDY) – poziv študentom (rok prijave 7. 2. 2020)

Spoštovani študenti,

Fakulteta za vede o zdravju se je prijavila na javni razpis »Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017–2020«.  Delovna obveznost za vas študente bo 40 ur/mesec, za kar boste prejeli 6,37 EUR (bruto)/uro.

 

V ta namen vas vabimo, da oddate informativno prijavo za spodaj opisan projekta:

Naziv projekta

Trajanje projekta

Pedagoški mentor/ji

Organizacija

Razvoj in validacija mobilnega merilnega sistema za mišično zmogljivost kolka (HIPDY)

5 mesecev

prof. dr. Nejc Šarabon, doc. dr. Branko Kavšek

S2P, Znanost v prakso, d. o. o.

 

Posamezen študent lahko v okviru posameznega odpiranja na javni razpis, sodeluje v enem projektu. Posamezen študent lahko sodeluje pri posameznem odpiranju ne glede na to, ali je že bil vključen v projekte programa Po kreativni poti do znanja 2017-2020.

 

Fakulteta za vede o zdravju je dolžna pri izboru sodelujočih študentov dati prednost študentom, ki še niso sodelovali v razpisih PKP (v nobenem izmed odpiranj). V kolikor med prijavljenimi študenti ni dovolj na novo vključenih študentov, lahko UP FVZ v skupino sodelujočih študentov vključi že sodelujoče študente iz prejšnjih projektov. UP FVZ lahko v projektno skupino v okviru vloge, oddane na posameznem odpiranju, vključi največ 2 študenta, ki sta že sodelovala v projektih Programa Po kreativni poti do znanja 2017-2020.

 

ROK ZA ODDAJO INFORMATIVNIH PRIJAV JE DO PETKA, 7. 2. 2020.

 

Vašo neobvezujočo prijavo lahko oddate TUKAJ

 

 

HIPDY: RAZVOJ IN VALIDACIJA MOBILNEGA MERILNEGA SISTEMA ZA MIŠIČNO ZMOGLJIVOST KOLKA

Razvoj in validacija mobilnega merilnega sistema za mišično zmogljivost kolka

 

Projekt bo potekal pod mentorstvom prof. dr. Nejca Šarabona in doc. dr. Branka Kavška v sodelovanju s podjetjem S2P, Znanost v prakso, d. o. o.

 

Razpoložljiva mesta za delo na projektu:

1 x Aplikativna kineziologija (univerzitetni program)

2 x Aplikativna kineziologija (magistrski program)

1 x Fizioterapija (univerzitetni program)

1 x Računalništvo in informatika (univerzitetni program)


 

Opis projekta

Poznavanje zmogljivosti mišic kolka je pomembno z več vidikov na področju kineziologije ter fizikalne medicine in rehabilitacije. Poleg lažjega in bolj usmerjenega načrtovanja tekmovalno-trenažnega procesa za športnike, lahko odločilno pripomore tudi k optimizaciji preventivnih in rehabilitacijskih vadbenih vsebin, saj je nezadostna jakost mišic kolka eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek poškodbe. Prav mišice kolka so namreč skupaj s stegenskimi mišicami najpogosteje poškodovane v športih kot so nogomet, atletika, hokej, košarka, ipd.

Namen projekta je v sodelovanju s podjetjem S2P, znanost v prakso, d.o.o., pripomoči k razvoju prenosne merilne naprave, ki omogoča objektivno vrednotenje jakosti mišic kolka, ter njene pripadajoče programske opreme. Razvoj, testiranje in izboljšanje prototipa nove merilne naprave bo pripomoglo k njeni uporabnosti, praktičnosti in prijaznosti do novega uporabnika. V okviru projekta se bodo študenti seznanili, preizkusili in uvedli v novo razvit merilni ter sodelovali pri izvedbi pilotne študije z namenom pridobivanja podatkov o delovanju naprave in njeni uporabnosti v praksi ter predlogov za morebitne izboljšave. Razvoj takšne merilne naprave je ključen za športno in fizioterapevtsko stroko, saj so bile mišice kolka v tem oziru do sedaj najbolj zapostavljene, čeprav je primeren nivo jakosti teh mišic ter skladje med mišicami ključnega pomena za varno in učinkovito (t.j. funkcionalno) gibanje ter preprečevanje novih poškodb.

 

Cilji projekta so:

  • Pridobiti povratne informacije in predloge in za končne izboljšave prototipa merilne naprave in pripadajoče programske opreme
  • Pridobiti informativne vrednosti o jakosti mišic kolka za namen lažje interpretacije izmerjenih rezultatov na novi napravi
  • Izvesti pilotno študijo z namenom preverbe uporabnosti in merskih značilnosti naprave in programske opreme
  • Izdelati e-vprašalnik kot orodje za ocenjevanje novo razvite naprave s strani uporabnikov