Sodelovanje na PKP projektu Karakterizacija smilja in proučevanje učinkov produktov smilja na oksidativni stres in vnetje (SMILJ) – poziv študentom (rok prijave 29. 1. 2020)

Spoštovani študenti,

Fakulteta za vede o zdravju se je prijavila na javni razpis »Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017–2020«.  Delovna obveznost za vas študente bo 40 ur/mesec, za kar boste prejeli 6,37 EUR (bruto)/uro.

 

V ta namen vas vabimo, da oddate informativno prijavo za spodaj opisana projekta:

Naziv projekta Trajanje projekta Pedagoški mentor/ji Organizacija
Okarakterizacija smilja in proučevanje učinkov produktov smilja na oksidativni stres in vnetje (SMILJ) 5 mesecev izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar, doc. dr. Ana Petelin, izr. prof. dr. Dunja Bandelj, dr. Alenka  Baruca Arbeiter HISTRIA BOTANICA, d.o.o.

 

Posamezen študent lahko v okviru posameznega odpiranja na javni razpis, sodeluje v enem projektu. Posamezen študent lahko sodeluje pri posameznem odpiranju ne glede na to, ali je že bil vključen v projekte programa Po kreativni poti do znanja 2017-2020.

 

Fakulteta za vede o zdravju je dolžna pri izboru sodelujočih študentov dati prednost študentom, ki še niso sodelovali v razpisih PKP (v nobenem izmed odpiranj). V kolikor med prijavljenimi študenti ni dovolj na novo vključenih študentov, lahko UP FVZ v skupino sodelujočih študentov vključi že sodelujoče študente iz prejšnjih projektov. UP FVZ lahko v projektno skupino v okviru vloge, oddane na posameznem odpiranju, vključi največ 2 študenta, ki sta že sodelovala v projektih Programa Po kreativni poti do znanja 2017-2020.

 

ROK ZA ODDAJO INFORMATIVNIH PRIJAV JE DO SREDE, 29. 1. 2020.

 

Vašo neobvezujočo prijavo lahko oddate na TUKAJ

 

SMILJ: OKARAKTERIZACIJA SMILJA IN PROUČEVANJE UČINKOV PRODUKTOV SMILJA NA OKSIDATIVNI STRES IN VNETJE

 

Projekt bo potekal pod mentorstvom doc. dr. Zala Jenko Pražnikar, doc. dr. Ana Petelin, izr. prof. dr. Dunja Bandelj in dr. Alenka  Baruca Arbeiter v sodelovanju z HISTRIA BOTANICA, d.o.o..

 

Razpoložljiva mesta za delo na projektu:

1 x Prehransko svetovanje – Ditetetika (visokošolski program)

2 x Dietetika (magistrski program)

2 x Sredozemsko kmetijstvo (visokošolski program)

1 x Sredozemsko kmetijstvo (univerzitetni program)

 

Opis projekta:

Sredozemske rastline, med katere sodi tudi smilj (Helichrysum italicum (Roth) Don), predstavljajo bogat vir številnih fitokemijskih spojin, pomembnih za človekovo zdravje, vključujoč protivnetne in antioksidativne lastnosti. Te molekule se sintetizirajo v rastlini kot odgovor na različne ekološke dejavnike, ki so prisotni v kompleksnem sredozemskem ekosistemu. Smilj ima pomembno vlogo pri odkrivanju in razvoju novih zdravil, v kozmetiki in kot naravni dodatki v živilih. Interes za nove, naravne fitokemijske spojine ter njihove terapevtske in koristne zdravilne lastnosti v zadnjih letih narašča. Tradicionalno so smilj uporabljali za zdravljenje respiratornih, prebavnih in kožnih vnetnih obolenj. Dragocene biološke lastnosti rastlinskih izvlečkov, hidrolatov in eteričnega olja rastline, kot tudi odlična adaptacija rastline na ekstremno sušno in težko okolje, prispevajo k atraktivnosti in vključevanju smilja v kmetijske ekosisteme. Gojenje smilja tako postaja gospodarsko zelo pomembna panoga tudi v Sloveniji. Podjetje HISTRIA BOTANICA se ukvarja z gojenjem smilja ter s pripravo hidrolatov in eteričnih olj smilja. Ena izmed želj podjetja je pridobiti povratno informacijo o morfološki in genetski karakterizaciji smilja ter o učinkih proizvodov smilja na zdravje posameznika, predvsem z vidika antioksidativnega potenciala ter protivnetnega mehanizma. Tekom študije bomo razvili in okarakterizirali tudi nov izdelek iz smilja (čaj), pri čemer bomo raziskali učinke le-tega na zdravje posameznika.

 

Cilji projekta so:

  1. Genetska analiza smilja.
  2. Morfološka analiza smilja.
  3. Analiza učinkov hidrolata, ekstrakta in eteričnega olja smilja na celičnih linijah.
  4. Priprava novega produkta iz smilja – čaj smilja.
  5. Kemijska analiza novega produkta.
  6. Izvedba klinične študije – proučevanje učinkov novega produkta na zdravje posameznika (merjenje kazalnikov zdravstvenega stanja sodelujočih skozi celotno intervencijo v rednih časovnih intervalih, predvsem analiza različnih serumskih markerjev, antioksidativnega potenciala in protivnetnega stanja).

 

Vabljeni ste študentje Prehranskega svetovanja in Dietetike ter Sredozemskega kmetijstva, ki vas zanima raziskovalno delo, delo na terenu in v laboratoriju. Tekom projekta boste spoznali različne raziskovalne tehnike in pridobili številna nova znanja.