Sodelovanje na PKP projektu Integralno dihanje za spodbujanje vzorcev zdravega življenjskega sloga (ZdravDIH) – poziv študentom (rok prijave 7. 2. 2020)

Spoštovani študenti,

Fakulteta za vede o zdravju se je prijavila na javni razpis »Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017–2020«.  Delovna obveznost za vas študente bo 40 ur/mesec, za kar boste prejeli 6,37 EUR (bruto)/uro.

 

V ta namen vas vabimo, da oddate informativno prijavo za spodaj opisana projekta:

Naziv projekta

Trajanje projekta

Pedagoški mentor/ji

Organizacija

Integralno dihanje za spodbujanje vzorcev zdravega življenjskega sloga (ZdravDIH)

5 mesece

doc. dr. Matej Plevnik, doc. dr. Sabina Ličen

Kai Travel d.o.o.

 

Posamezen študent lahko v okviru posameznega odpiranja na javni razpis, sodeluje v enem projektu. Posamezen študent lahko sodeluje pri posameznem odpiranju ne glede na to, ali je že bil vključen v projekte programa Po kreativni poti do znanja 2017-2020.

 

Fakulteta za vede o zdravju je dolžna pri izboru sodelujočih študentov dati prednost študentom, ki še niso sodelovali v razpisih PKP (v nobenem izmed odpiranj). V kolikor med prijavljenimi študenti ni dovolj na novo vključenih študentov, lahko UP FVZ v skupino sodelujočih študentov vključi že sodelujoče študente iz prejšnjih projektov. UP FVZ lahko v projektno skupino v okviru vloge, oddane na posameznem odpiranju, vključi največ 2 študenta, ki sta že sodelovala v projektih Programa Po kreativni poti do znanja 2017-2020.

 

ROK ZA ODDAJO INFORMATIVNIH PRIJAV JE DO PETKA, 7. 2. 2020.

 

Vašo neobvezujočo prijavo lahko oddate na TUKAJ

 

 

ZdravDIH: INTEGRALNO DIHANJE ZA SPODBUJANJE VZORCEV ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

 

Projekt bo potekal pod mentorstvom doc. dr. Matej Plevnik in doc. dr. Sabina Ličen v sodelovanju s Kai Travel d.o.o..

 

Razpoložljiva mesta za delo na projektu:

3 x Aplikativna kineziologija (univerzitetni program)

1 x Aplikativna kineziologija (magistrski program)

2 x Zdravstvena nega (visokošolski program)

1 x Industrijsko in unikatno oblikovanje (univerzitetni program)

 

Opis projekta

Dihanje je osnovna fiziološka funkcija. Prostovoljno usmerjanje zunanjega dihanja je omejeno z neprostovoljnimi refleksnimi odzivi. Večino časa človek diha nezavedno; dihanja se zavemo predvsem takrat, ko nas v to prisilijo zunanji dražljaji. Našo pozornost na dihalno aktivnost lahko preusmerijo različni dražljaji iz okolja (telesni napor, vonjave, stres, hiter ritem življenja..). Vzorec dihanja  pri večini ljudi spreminja ves čas, sledi našim aktivnostim, našemu počutju. Ko človek opusti zavestni nadzor nad dihanjem, dihanje preide pod nadzor nezavednega, kjer dihalni vzorec usmerjajo zavestna in podzavestna čustva in misli. Osrednja vsebina in namen projekta je opis in evalvacija metod integralnega dihanja in njihova empirična podpora skozi raziskovanje bio-psiho-socialnih učinkov različnih tehnik dihanja za krepitev zdravja posameznika in za podporo njegovim vzorcem življenjskega sloga. Optimalna dihalna tehnika in higiena je podpora optimizaciji delovnih sposobnosti, nadzoru stresa in hitrejši regeneraciji ter orodje za doseganje ugodnih fizioloških in psihosomatskih učinkov.

 

Cilji projekta so:

Osveščenost o pomenu optimalnih dihalnih vzorcev in dihalne higiene predstavlja preventivno obnašanje zoper razvoj dejavnikov tveganja za zdravje in je del različnih terapij. V okviru projekta želimo reševati problem ozaveščenosti o pomenu optimalnih dihalnih vzorcev, dihalne higiene in zmogljivosti skozi empiričen pristop. Kot metode dela bomo uporabili preproste merilne tehnike za ovrednotenje fizioloških dejavnikov dihanja in dihalnih vzorcev. Z metodo vprašalnika želimo zajeti stališča in subjektivno doživljanje posameznikov o pomenu skrbi za ustrezne dihalne navade ter preveriti občutljivost na subjektivno zaznavo sprememb v dihalnem statusu (zmogljivosti, navad, stališč).

 

Predviden potek projekta je od 1.3. do 31.7.2020.